Speciální číslo časopis Journal of Aging and Health se zaměřuje na vztah mezi zdravím a stárnutím

Časopis Journal of Aging and Health (JAH) vydal speciální číslo časopisu “International perspectives on summary measures of population health in an aging world” zaměřené na vztah zdraví (public health) a stárnutí. Číslo obsahuje články o měření disability a stárnutí, trendech v délce pracovního života (“working life expectancy”), vlivu vzdělání na úmrtnost nebo genderových rozdílech v délce aktivního života. Více informací.