Svaz měst a obcí ČR a Česká školní inspekce podepsaly dohodu o spolupráci

SMO ČR a ČŠI si na základě dohody budou zejména vyměňovat poznatky a zkušenosti v oblasti počátečního vzdělávání, participovat na tvorbě metodických dokumentů a evaluačních materiálů či spolupracovat při připomínkování materiálů týkajících se vzdělávání. Celá zpráva.

 

Zdroj: SMO ČR