Téměř 85 tisíc důchodců čelí exekucím. Za první pololetí roku 2016 jim byla stažena více než miliarda

Přesně 84 699 důchodců mělo v červnu letošního roku exekuci z důchodu, který vyplácí ČSSZ. Průměrná výše srážky ze všech druhů důchodu v tomto měsíci činila 1 902 Kč. Od ledna do června 2016 ČSSZ poukázala na účty nikoliv důchodcům, ale jejich věřitelům celkem 973 miliónů korun. U více než 45 tisíc důchodů nemohla ČSSZ k červnu 2016 exekuci zařídit pro jejich nízkou výši, důchod dlužníků nedosahoval tzv. zabavitelné výše. Dluh však nezaniká. Pokud ho dlužník-důchodce neuhradí jiným způsobem, ČSSZ výkon rozhodnutí stále eviduje. V okamžiku, kdy se dlužníkovi důchod zvýší nebo se u něj změní např. počet vyživovaných osob, ČSSZ je povinna srážky zařídit, konstatoval ústřední ředitel ČSSZ Jiří Biskup.

Ze zkušeností ČSSZ při zpracovávání této agendy stále platí, že stoupá počet lidí, kteří si exekuci nebo dokonce několik exekucí do důchodu již přinášejí, což způsobuje mj. i vyšší časové nároky na zpracování dávek. Srážky z platu (příjmu) zaměstnaným občanům, kteří se ještě před odchodem do důchodu dostali do finančních obtíží končících uvalením exekuce, provádějí jejich zaměstnavatelé. Po odchodu dlužníků do důchodu tuto povinnost ze zákona přebírá ČSSZ coby plátce důchodu, tj. příjmu dlužníka.

Má-li žadatel o důchod exekuci nebo je-li v insolvenci, je vhodné k žádosti o důchod předložit i tzv. exekuční příkazy, v případě insolvence sdělit spisovou značku. Praxe ukazuje, že klienti si to neuvědomují, za dluhy se stydí či je nechtějí přiznat. Toto jejich jednání však zpravidla ovlivní délku řízení žádosti, která se může prodlužit.

Více exekucí z nemocenských dávek

V letošním pololetí ČSSZ evidovala téměř 2,5krát více exekucí na nemocenské dávky než před dvěma lety. Jestliže v roce 2014 v daném období byly provedeny srážky z důvodu nařízené exekuce a insolvence z dávek nemocenského pojištění (tj. z nemocenského a z peněžité pomoci v mateřství) u necelých 38 tisíc výplat, v pololetí roku 2016 jich bylo citelně více – přesně 86 392. Z dostupných údajů k pololetí 2016 je zřejmé, že i objem peněz putujících věřitelům z nemocenských dávek strmě stoupá. Za pololetí roku 2014 jim bylo vyplaceno 47,16 miliónu korun, letos to byl téměř trojnásobek, věřitelé na účty dostali 137,25 miliónu korun.

 

Důležité údaje k exekucím pro rok 2016

Důchody

Exekuční srážky ČSSZ provádí ze všech druhů důchodů, tedy ze starobních, invalidních i pozůstalostních. Srážky z důchodu může ČSSZ ukončit až po splacení dluhu včetně úroků a nákladů řízení (tzv. příslušenství), popř. na základě rozhodnutí subjektu, který o exekuci rozhodl. Nezabavitelná částka pro dlužníka (tj. povinného) činí 6 178,67 Kč (v roce 2015 činila 6 118 Kč). Pokud ji výše důchodu nepřekračuje (důchod nedosahuje tzv. zabavitelné výše), nemůže ČSSZ exekuční srážku zařídit. Na každou osobu, kterou je dlužník povinen vyživovat, se nezabavitelná částka dále zvyšuje o 1 544,67 Kč (v roce 2015 o 1 529,50 Kč). Částka, nad kterou se zbytek důchodu může srazit bez omezení, je stanovena na 9 268 Kč (v roce 2015 činila 9 177 Kč).

Nemocenské dávky

Srážky z nemocenských dávek se vždy provádějí z dávky za celý kalendářní měsíc, proto lidem, kteří jsou v pracovní neschopnosti několik měsíců z důvodu vážné nemoci či náročné léčby a mají na svůj příjem exekuci, lze doporučit, aby si potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti (tzv. lístek na peníze) nechali od lékaře vystavit k poslednímu dni v měsíci. Výše uvedené neplatí na začátku nebo na konci sociální události, kdy se dávka zpravidla vyplácí za část kalendářního měsíce. I v těchto případech platí, že zaměstnanec veškeré podklady, kterými se prokazuje nárok na výplatu nemocenských dávek, včetně podkladů potřebných pro provádění srážek, předává svému zaměstnavateli, který je spolu s doklady pro výpočet dávek bezodkladně předá příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, v Praze Pražské, v Brně Městské, která teprve poté, co obdrží veškeré doklady, může začít vyplácet dávky nemocenského pojištění.

 

Přehled o počtu důchodců s exekuční srážkou podle krajů, pohlaví, druhu důchodu, průměrné výše důchodu, průměrné výše srážky a průměrného věku (údaje za červen 2016)

Území Důchodce Počet Prům. výše důchodu
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Hlavní město Praha Starobní 2 418 2 245 4 663 10 656 10 004 10 341
Invalidní 1 394 967 2 361 9 210 9 093 9 162
Pozůstalostní 23 67 90 7 186 7 316 7 282
Celkem 3 835 3 279 7 114 10 109 9 680 9 912
Středočeský kraj Starobní 2 719 3 111 5 830 10 930 10 057 10 465
Invalidní 1 897 1 327 3 224 9 282 8 949 9 145
Pozůstalostní 12 146 158 6 582 7 396 7 334
Celkem 4 628 4 584 9 212 10 243 9 652 9 949
Jihočeský kraj Starobní 1 335 1 542 2 877 10 660 10 007 10 310
Invalidní 1 109 812 1 921 8 744 8 226 8 525
Pozůstalostní 12 41 53 6 869 7 196 7 122
Celkem 2 456 2 395 4 851 9 776 9 355 9 569
Plzeňský kraj Starobní 1 261 1 382 2 643 10 888 10 014 10 431
Invalidní 1 091 696 1 787 9 350 9 213 9 297
Pozůstalostní 3 48 51 6 479 7 427 7 371
Celkem 2 355 2 126 4 481 10 170 9 693 9 944
Karlovarský kraj Starobní 1 058 1 248 2 306 10 647 9 672 10 119
Invalidní 677 455 1 132 9 318 9 058 9 214
Pozůstalostní 7 47 54 6 051 7 209 7 059
Celkem 1 742 1 750 3 492 10 112 9 446 9 778
Ústecký kraj Starobní 3 296 3 944 7 240 10 870 9 815 10 295
Invalidní 2 558 1 645 4 203 9 129 8 819 9 008
Pozůstalostní 21 179 200 5 990 7 278 7 143
Celkem 5 875 5 768 11 643 10 095 9 452 9 776
Liberecký kraj Starobní 1 319 1 516 2 835 10 825 9 969 10 368
Invalidní 1 051 738 1 789 9 225 8 751 9 029
Pozůstalostní 11 49 60 6 178 7 030 6 874
Celkem 2 381 2 303 4 684 10 098 9 517 9 812
Královéhradecký kraj Starobní 1 265 1 456 2 721 10 727 9 923 10 297
Invalidní 1 066 701 1 767 9 137 8 698 8 963
Pozůstalostní 11 55 66 6 464 7 149 7 035
Celkem 2 342 2 212 4 554 9 983 9 466 9 732
Pardubický kraj Starobní 991 1 156 2 147 10 780 9 988 10 353
Invalidní 883 601 1 484 9 062 8 654 8 897
Pozůstalostní 8 57 65 6 949 7 054 7 041
Celkem 1 882 1 814 3 696 9 957 9 453 9 710
Kraj Vysočina Starobní 848 953 1 801 10 979 9 974 10 447
Invalidní 686 402 1 088 9 230 9 011 9 149
Pozůstalostní 4 34 38 6 157 7 266 7 149
Celkem 1 538 1 389 2 927 10 186 9 629 9 922
Jihomoravský kraj Starobní 2 207 2 604 4 811 10 716 9 908 10 278
Invalidní 1 908 1 214 3 122 8 927 8 665 8 825
Pozůstalostní 11 100 111 6 490 7 213 7 142
Celkem 4 126 3 918 8 044 9 878 9 454 9 671
Olomoucký kraj Starobní 1 395 1 659 3 054 10 445 9 771 10 079
Invalidní 961 571 1 532 8 953 8 557 8 806
Pozůstalostní 10 72 82 7 247 7 082 7 102
Celkem 2 366 2 302 4 668 9 825 9 386 9 609
Zlínský kraj Starobní 986 1 148 2 134 10 839 9 963 10 368
Invalidní 790 495 1 285 9 333 9 069 9 231
Pozůstalostní 9 49 58 6 865 7 186 7 136
Celkem 1 785 1 692 3 477 10 152 9 621 9 894
Moravskoslezský kraj Starobní 3 555 3 623 7 178 11 737 9 828 10 774
Invalidní 2 886 1 486 4 372 9 345 8 725 9 134
Pozůstalostní 28 278 306 6 565 7 784 7 672
Celkem 6 469 5 387 11 856 10 648 9 418 10 089
Česká republika Starobní 24 653 27 587 52 240 10 912 9 913 10 385
Invalidní 18 957 12 110 31 067 9 166 8 805 9 025
Pozůstalostní 170 1 222 1 392 6 606 7 362 7 270
Celkem 43 780 40 919 84 699 10 139 9 509 9 835

 

Průměrná výše exekuční srážky u jednotlivých druhů důchodů a průměrný věk důchodce s exekuční srážkou

Území Důchodce Prům. výše srážky Prům. věk
Muži Ženy Celkem Muži Ženy Celkem
Hlavní město Praha Starobní 2 067 1 752 1 915 68 67 67
Invalidní 1 613 1 728 1 660 51 51 51
Pozůstalostní 813 1 112 1 036 49 56 55
Celkem 1 894 1 732 1 819 62 62 62
Středočeský kraj Starobní 2 132 1 905 2 010 67 66 67
Invalidní 1 862 1 806 1 839 51 51 51
Pozůstalostní 2 773 1 471 1 570 52 57 56
Celkem 2 023 1 862 1 943 61 61 61
Jihočeský kraj Starobní 1 970 1 717 1 834 67 66 67
Invalidní 1 897 2 050 1 962 51 50 50
Pozůstalostní 2 411 1 271 1 529 49 56 55
Celkem 1 939 1 822 1 881 60 61 60
Plzeňský kraj Starobní 2 079 1 644 1 851 67 66 67
Invalidní 1 644 1 662 1 651 51 50 50
Pozůstalostní 134 1 421 1 345 45 58 57
Celkem 1 875 1 644 1 765 59 61 60
Karlovarský kraj Starobní 2 015 1 571 1 775 67 66 67
Invalidní 1 627 1 584 1 610 51 51 51
Pozůstalostní 654 1 421 1 322 48 55 54
Celkem 1 858 1 570 1 714 60 62 61
Ústecký kraj Starobní 2 017 1 635 1 809 67 67 67
Invalidní 1 662 1 661 1 662 50 51 50
Pozůstalostní 1 320 1 045 1 074 45 55 54
Celkem 1 860 1 624 1 743 60 61 61
Liberecký kraj Starobní 1 971 1 614 1 780 67 66 67
Invalidní 1 643 1 708 1 670 51 51 51
Pozůstalostní 2 254 1 317 1 489 48 55 53
Celkem 1 828 1 638 1 734 59 61 60
Královéhradecký kraj Starobní 2 052 1 730 1 880 67 66 67
Invalidní 1 775 1 729 1 757 51 50 50
Pozůstalostní 1 632 2 447 2 311 46 52 51
Celkem 1 924 1 748 1 838 60 60 60
Pardubický kraj Starobní 2 076 1 753 1 902 67 67 67
Invalidní 1 996 2 159 2 063 50 50 50
Pozůstalostní 1 797 1 975 1 953 54 53 53
Celkem 2 038 1 895 1 967 59 61 60
Kraj Vysočina Starobní 2 154 1 634 1 879 67 67 67
Invalidní 1 684 1 749 1 708 50 51 51
Pozůstalostní 1 090 1 883 1 799 47 58 57
Celkem 1 942 1 674 1 815 60 62 61
Jihomoravský kraj Starobní 1 941 1 610 1 762 68 67 67
Invalidní 1 661 1 633 1 650 51 50 51
Pozůstalostní 1 021 1 554 1 501 45 57 56
Celkem 1 809 1 616 1 715 60 62 61
Olomoucký kraj Starobní 2 010 2 042 2 027 67 67 67
Invalidní 2 074 2 275 2 149 51 50 50
Pozůstalostní 2 335 2 074 2 106 39 56 54
Celkem 2 037 2 100 2 068 61 62 61
Zlínský kraj Starobní 2 075 1 774 1 913 67 66 67
Invalidní 1 678 1 992 1 799 51 51 51
Pozůstalostní 1 659 1 812 1 788 44 53 52
Celkem 1 897 1 839 1 869 60 61 61
Moravskoslezský kraj Starobní 2 762 2 085 2 421 66 67 67
Invalidní 2 171 2 414 2 253 51 50 51
Pozůstalostní 2 839 2 124 2 190 42 57 56
Celkem 2 499 2 178 2 353 59 62 60
Česká republika Starobní 2 144 1 773 1 948 67 66 67
Invalidní 1 811 1 872 1 834 51 51 51
Pozůstalostní 1 789 1 655 1 672 46 56 55
Celkem 1 998 1 799 1 902 60 62 61

Stáhnout data

 

Poznámky:

Do starobních důchodců jsou zahrnuti důchodci jak se sólo starobním důchodem, tak se starobním důchodem vypláceným v souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem.

Obdobně pro invalidní důchodce.

Do pozůstalostních důchodců zahrnuti důchodci se sólo vdovským, vdoveckým nebo sirotčím důchodem.

Výše důchodu v případě souběhu je úhrnem za oba důchody.