Zemřelí podle místa úmrtí v roce 2015

Od roku 2007 jsou v rámci statistiky úmrtí zjišťovány údaje o místě úmrtí. V roce 2015 došlo ke 2/3 všech úmrtí v nemocnici či léčebném ústavu, dalších 7 % úmrtí se odehrálo v zařízení sociální péče. Doma zemřela zhruba pětina osob. Z hlediska pohlaví je charakteristické, že muži mají vyšší podíl úmrtí na ulici či jiném veřejném místě (3 % oproti 0,7 % u žen), ženy naopak v sociálním zařízení (9,9 % oproti 4,0 % u mužů). Střední délka života činila v roce 2015 u mužů 75,8 roku, tedy shodně jako v roce předchozím, u žen pak její hodnota dokonce poklesla o 0,24 roku na 81,4 v roce 2015. Údaje zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v publikaci Zemřelí 2015. Zdrojem údajů je Český statistický úřad (ČSÚ), od kterého ÚZIS přebírá prvotní data o zemřelých.

 

Místo úmrtí Absolutně V %
muži ženy celkem muži ženy celkem
Doma 12 764 10 420 23 184 22,8 18,9 20,9
V nemocnici 35 820 36 355 72 175 64,0 65,8 64,9
V léčebném ústavu 670 868 1 538 1,2 1,6 1,4
Na ulici či veřejném místě 1681 367 2 048 3,0 0,7 1,8
Při převozu 382 247 629 0,7 0,4 0,6
V sociálním zařízení 2 214 5 482 7 696 4,0 9,9 6,9
Ostatní 965 280 1245 1,7 0,5 1,1
Nezjištěno 1438 1220 2 658 2,6 2,2 2,4
Celkem 55 934 55 239 111 173 100 100 100

 

Podle údajů MPSV zveřejněných ve Zdravotnické ročence 2015 (ÚZIS, 2016) zemřelo v zařízeních sociálních služeb celkem 15 547 lidí, z toho 10 368 v domovech pro seniory, 4 442 v domovy se zvláštním režimem a 630 v domovech (zbytek připadá na další zařízení sociálních služeb jako chráněné bydlení , azylové domy a další). To je o 3 725 více než v roce 2010 (11 822 osob). Údaje MPSV však nevypovídají o faktickém místě úmrtí, ale spíše o statistiku uvolněných kapacit z důvodu úmrtí (evidenci úmrtí a uvolnění míst bez uvedení faktického místa úmrtí, v zařízení nebo mimo zařízení sociálních služeb).

 

 

Zdroj: ÚZIS

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.