V roce 2015 se zvýšil počet zemřelých i standardizovaná úmrtnost

V roce 2015 bylo v populaci České republiky zaznamenáno 111,2 tis. úmrtí, což je o 5,5 tis. úmrtí více než v roce předchozím. Jedná se o poměrně vysoký meziroční nárůst na hodnotu nejvyšší od roku 2003. Nárůst o zhruba 5 % byl zaznamenán nejen v celkovém počtu zemřelých, ale také v přepočtu na 100 000 obyvatel. Zvýšila se rovněž hodnota standardizované úmrtnosti, meziročně o o zhruba 2,6 %. Standardizovaná úmrtnost vzrostla meziročně u mužů z 850 na 864 úmrtí na 100 tis. obyvatel, u žen byl nárůst výraznější a standardizovaná úmrtnost v roce 2015 dosáhla 523,2 úmrtí na 100 tis. obyvatel.

Střední délka života činila v roce 2015 u mužů 75,8 roku, tedy shodně jako v roce předchozím, u žen pak její hodnota dokonce poklesla o 0,24 roku na 81,4 v roce 2015.

 

Regionální diferenciace úmrtnosti

Nejnižší úmrtnost a tedy nejvyšší naději dožití je dlouhodobě u mužů i žen v hl. m. Praze (muži 77,7 roku a ženy 82,6 roku). Naopak nejnižší nadějí dožití a tedy nejvyšší úmrtností se vyznačují kraje Ústecký a Moravskoslezský s nadějí dožití u mužů dosahující zhruba 74 let, tedy o dva roky méně než v krajích s nízkou úmrtností. U žen se hodnoty v těchto krajích pohybují pod hodnotou 81 let, v kraji Ústeckém nedosahuje naděje dožití ani 80 let. Regiony s vysokou hodnotou naděje dožití jsou u mužů dále kraje Královéhradecký, Pardubický a Vysočina s hodnotou naděje dožití převyšující 76 let, u žen jsou to kraje Vysočina a Jihomoravský s hodnotou naděje dožití vyšší než 82 let.

Údaje zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) v publikaci Zemřelí 2015. Zdrojem údajů je Český statistický úřad (ČSÚ), od kterého ÚZIS přebírá prvotní data o zemřelých.

Publikace “Zemřelí 2015) obsahuje údaje o zemřelých v absolutním vyjádření, jejich přepočty na 100 tisíc obyvatel k 1. 7. (střední stav obyvatelstva) a ukazatel standardizované úmrtnosti (na 100 tisíc osob evropské populace). Údaje za Českou republiku jsou doplněny mezinárodním srovnáním úmrtnosti na vybrané příčiny smrti. V důsledku použití jiné standardní populace se hodnoty v části věnované mezinárodnímu srovnání liší od hodnot standardizované úmrtnosti prezentované v ostatních tabulkách a grafech pro ČR.

Pro zhodnocení procesu úmrtnosti podle regionů (krajů, okresů) se vychází z věkově standardizovaných údajů a nebo z hodnoty naděje dožití (střední délky života). Na krajské úrovni jsou hodnoty naděje dožití počítány vždy za dvouleté období.

 

Zdroj: ÚZIS

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.