Počet pacientů v hospicích se mezi lety 2000 až 2014 více než ztrojnásobil

Od roku 1996, kdy u nás vznikl první hospic s kapacitou 30 lůžek, se podle Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) počet lůžkových zařízení pro paliativní péči zvýšil v roce 2012 na 16 hospiců. Celková kapacita činila 468 lůžek, což odpovídá 0,4 % celkového lůžkového fondu zdravotnických zařízení. Z celkového počtu 16 hospiců je 5 hospiců církevních, pouze u jedno zařízení je zřizovatelem obec. Největší počet lůžek je v Jihomoravském kraji (72) a Moravskoslezském kraji (60). Naopak nejméně lůžek je v kraji Pardubickém (27).

V uplynulých deseti letech přibylo celkem 10 hospiců. Nejvíce mezi roky 2004 až 2006, kdy se jejich počet téměř zdvojnásobil ze 7 na 13 zařízení. Od roku 2000 do roku 2012 vzrostl počet lůžek trojnásobně. Tomu odpovídal i růst počtu hospitalizovaných, kterých přibylo 2,8 krát. V hospicích podle ÚZIS v roce 2012 pracovalo 35 lékařů (přepočtený počet úvazků) a 196 zdravotnických pracovníků.

V průběhu roku 2012 bylo v hospicích hospitalizováno celkem 4 050 pacientů. Průměrná ošetřovací doba, tedy průměrná doba strávená v tomto typu zařízení, činila zhruba jeden měsíc (32 dnů). Ženy tvoří 55% hospitalizovaných. V roce 2012 zemřelo v hospici 3 258 osob, což je více než trojnásobek oproti stavu v roce 2000. Více než tři čtvrtiny osob bylo do hospice přijato na základě diagnózy nádorového onemocnění (dg. C00–D48) a necelá desetina z důvodu cévních mozkových příhod (dg. I60–I69 a I70). Náklady zdravotních pojišťoven na zdravotní péči na lůžka hospicového typu v roce 2012 představovaly 146 mil. Kč (142 mil. Kč v roce 2011).

(-pw-)

 

(foto: pixabay.com)