Praha podpoří další projekty zaměřené na sociální a komunitní služby

Zastupitelstvo hl. m. Prahy 23. února 2017 schválilo poskytnutí podpory projektům v rámci některých výzev Operačního programu Praha – pól růstu ČR, které byly vyhlášeny v průběhu loňského roku. Evropských dotací se tak dočkají projektové záměry například z oblasti „Podpory sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“ nebo „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“.

logo PrahyZastupitelstvo hl. m. Prahy odsouhlasilo podporu a poskytnutí dotací některým projektovým záměrům předloženým v rámci sedmnácté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. V oblasti „Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení“ tak získá podporu celkem osm projektů žadatelů převážně z řad městských částí hlavního města Prahy. Vybrané projekty, které úspěšně prošly hodnocením, jsou zaměřeny především na vznik komunitních center a rozvoj sociálního bydlení. Podpora z Operačního programu Praha – pól růstu ČR dosáhne v tomto případě celkové výše 53,8 mil. Kč.

„Sociální a komunitní služby jsou podstatnou součástí sociální infrastruktury každého města. Jejich role v procesu sociálního začleňování je pak zcela klíčová. Jsem ráda, že se nám v této oblasti podařilo vybrat opravdu kvalitní projekty, které můžeme v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ĆR podpořit. Věřím, že obyvatelé Prahy nové služby, vzniklé z námi vybraných projektových záměrů, ocení,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková.

Další projekty, které schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy, byly předloženy v rámci dvaadvacáté výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Podpora bude tedy směřovat také do oblasti „Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti“. V této výzvě byly zatím schváleny tři projekty zaměřené na provoz dětských skupin v Praze 9. Tyto projektové záměry Operační program Praha – pól růstu ČR podpoří celkovou částkou 14,25 mil. Kč. Zájemci z řad žadatelů však mohou v rámci této výzvy podávat své žádosti o podporu až do 14. 12. 2017.

 

Zdroj: praha.eu