Z Norských fondů šlo do zdravotnictví půl miliardy korun

Z Norských fondů bylo v letech 2009 – 2014 bylo podpořeno více než 100 projektů v celkové výši přibližně půl miliardy korun v oblastech péče o duševní zdraví a péče o děti včetně projektů bilaterální spolupráce. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty velkým nemocnicím a léčebnám, kterým umožnily zavést ucelený způsob léčby o duševně nemocné pacienty a připravit je na návrat do běžného života. Dosavadní výsledky programu zhodnotila 23. února 2017 závěrečná konference v pražském Klášteře minoritů sv. Jakuba uskutečnila, na které zástupci Ministerstva financí, Velvyslanectví Norského království v Praze a Norského institutu veřejného zdraví shrnuli dosavadní výsledky Programu.

Norské fondy - logoPodpořeny byly také neziskové organizace, které poskytují návaznou péči a snižují negativní vnímání lidí s duševním onemocněním. V oblasti péče o děti byly podpořeny projekty, které se soustředily na předcházení úrazů u malých dětí, prevenci následků onemocnění, a také na péči o děti se vzácnými chorobami. 

Konference, kterou pořádalo Ministerstvo financí – Zprostředkovatel Programu ve spolupráci s Partnerem Programu Ministerstvem zdravotnictví, se zúčastnili také příjemci a norští partneři vybraných projektů. Byly zde prezentovány vybrané úspěšné projekty z obou podporovaných oblastí, samostatný blok v rámci konference byl věnován projektům realizovaným ve spolupráci s norskými partnery.

 

Výzva na předkládání projektů na podporu bilaterální spolupráce je otevřena do 31. července 2017.

 

Více informací o Programu CZ11 a Norských fondech: www.norwaygrants.cz

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR