Výdaje na zdravotnictví v Německu v roce 2015 stouply o 4,5 % a tvořily 11,3 % HDP

Výdaje na zdravotnictví v Německu činily v roce 2015 celkem 344,2 miliard EUR respektive 4,213 EUR na obyvatele.

graf - struktura příjmů zdravotnictvíUvedená částka představuje 11,3 % hrubého domácího produktu. Údaje zveřejnil Federální statistický úřad (Destatis). Více než jedno z devíti EUR tak bylo vydáno na zdraví. Ve srovnání s rokem 2014 výdaje na zdravotnictví vzrostly o 15,0 miliard EUR, respektive o 4,5 %. Z povinného zdravotního pojištění pocházelo 58 % výdajů, 8 % pak z povinného pojištění na dlouhodobou péči (viz graf). Po čtvrtý rok v řadě výdaje na zdravotnictví rostly rychleji než hrubý domácí produkt. Pro rok 2016 Federální statistický úřad předpovídá nárůst výdajů na zdravotnictví na 359,1 miliardy EUR. 

 

Zdroj: Destatis