Roboti: Potřebujeme nové normy regulující jejich použití?

Když vymyslel Karel Čapek slovo robot, nepředstavoval si asi, jaké složité právní regulace budeme jednou hledat, abychom činnost robotů a její důsledky podchytili. Dnešní realita si to ale vyžaduje; roboti a umělá inteligence se čím dál tím víc využívají. Nejsou ale dosud v občanském právu dostatečně podchyceni, ačkoliv mohou způsobit různé škody. Proto Parlament navrhuje celoevropské normy pro robotiku.

Ve čtvrtek 16.2. schválil Parlament usnesení, ve kterém navrhuje pravidla pro rychle se rozvíjející sektor robotiky. Poslanci mimo jiné požadují zavedení minimálních etických standardů a pravidel odpovědnosti za nehody či vzniklou škodu například v případě autonomních automobilů.

Evropský parlament zveřejnil na svých stránkách rozhovor s europoslankyní Mady Delvaux, která je zpravodajkou pro tuto problematiku.

Jaké roboty si máme vlastně představit? Můžete uvést příklady?

Roboty charakterizujeme jako fyzické přístroje vybavené senzory, díky nimž jsou propojeni se svým okolím a jsou schopni vyměňovat  a analyzovat data. Nezahrnujeme sem zbraně. Příští generace robotů bude mít stále lépe vyvinutou schopnost se učit. Nejprestižnější roboti jsou autonomní vozidla. Máme také bezpilotní letadla, průmyslové roboty, pečovatelské roboty, roboty-společníky, roboty používané zemědělci, požárníky, až po roboty na zábavu a hraní.

Ve své zprávě se zabýváte otázkou, zda by roboti měli mít právní odpovědnost. Co by to v praxi znamenalo?

Až se rozšíří využití inteligentních autonomních robotů, kteří mají schopnost se samostatně učit, budeme muset řešit různé důsledky. Proto požadujeme, aby Komise zvážila různé možnosti regulace. Jedním z nich by bylo dát robotům status elektronické osoby se zvláštními právy a povinnostmi, mezi nimiž by byla i povinnost nahradit způsobenou škodu. Taková situace ale nenastane v nejbližší budoucnosti. To, co potřebujeme řešit dnes, je právní rámec pro současné roboty nebo ty, které se dostanou do použití v horizontu deseti až patnácti let.

Zmiňujete také nebezpečnost zneužití emocionálního pouta, které si mohou někteří lidé k robotům vytvořit. Jak tomu můžeme zamezit?

Musíme lidi učit, že robot není a nikdy nebude „lidský“ – může projevovat soucit, ale necítí soucit. Proto taky nechceme následovat Japonsko a vyvíjet roboty, kteří vypadají jako lidé. Navrhujeme kodex, který vyžaduje, aby nebyla zneužívána a podněcována emoční závislost lidí na robotech. Je to případ hlavně v pečovatelských službách: i když jste na robotovi fyzicky závislí, neměli byste si nikdy začít myslet, že vás má rád a záleží mu na vás.

Přečíst celý rozhovor s europoslankyní Mady Delvaux.

 

Zdroj: Evropský parlament