V roce 2015 evidováno 266 nových případů infekce HIV, což je dosud nejvyšší roční výskyt v ČR

V Národní referenční laboratoři pro HIV/AIDS bylo v roce 2015 evidováno 266 nových případů infekce HIV, což je dosud nejvyšší roční výskyt v ČR. Oproti roku 2014 došlo k nárůstu o 34 případů, tedy o 14,7 %. Mezi nimi bylo 248 mužů a 18 (6,8 %) žen. Poměr počtu mužů a žen byl 13,8, jeden z nejvyšších v Evropě. V relativním vyjádření představuje uvedený celkový počet výskyt 2,52 případu na 100 000 obyvatel. Hranice 2 případů na 100 000 obyvatel byla překročena v posledních čtyřech letech po dlouhodobém nárůstu počtu případů trvajícím od roku 2002.

Mezi novými případy HIV bylo 191 českých občanů a 75 rezidentů, kteří tak tvoří více než čtvrtinu (28,2 %). Residenti pocházejí zejména ze Slovenska (21) a Ukrajiny (19), dále z Ruska (8), Kuby (5), Bulharska (4), Vietnamu (2) a jednotlivě z dalších zemí. Průměrný věk nově diagnostikovaných mužů byl 34,5 roku, muži byli ve věkovém rozpětí od 15 do 69 let. U žen byl průměrný věk 38,7 roku a věkové rozpětí od 21 až 58 let.

Rozložení případů infekce HIV nově zachycených v roce 2015 podle pravděpodobného způsobu přenosu a pohlaví uvádí tabulka 2. Muži mající sex s muži (205 mužů, z nichž 17 uvádí styk s muži i ženami) tvoří 77,1 % nových případů. Rovněž u 5 ze 6 mužů v kombinované kategorii mužů majících sex s muži a užívajících injekčně drogy se jako pravděpodobnější jeví přenos sexuální cestou. Dohromady se tedy jedná o 210 mužů majících sex s muži (78,9 % ze všech nových případů). Heterosexuální přenos byl zjištěn u 28 mužů a 17 žen, což dohromady činí 16,9 % případů. Stejně jako v předchozích letech byl i v roce 2015 jednoznačně dominantním způsobem přenosu přenos sexuální cestou a v rámci něj sex mezi muži. Počet heterosexuálně přenesených infekcí byl stejný jako v předchozích dvou letech, zatímco počet homosexuálně přenesených infekcí opět vzrostl. Přenos při injekčním užívání drog byl zaznamenán u 3 mužů, tj. 1,1 % z nově identifikovaných případů.

Téměř tři pětiny případů připadají na Prahu a Středočeský kraj (59,0 %).

V roce 2015 bylo nově diagnostikováno 33 případů onemocnění AIDS. Mezi nimi bylo 26 mužů a 7 žen, resp. 23 občanů ČR a 10 residentů. Téměř čtyři pětiny nových případů AIDS (26, tj. 78,8 %) tvoří pacienti, kteří byli diagnostikováni jako HIV pozitivní až v roce 2015, a hned při záchytu u nich byla stanovena diagnóza AIDS. Důvodem vyšetření u naprosté většiny z nich byly klinické příznaky, výjimečně (v 5 případech) vlastní žádost.

V roce 2015 zemřelo na AIDS 9 nemocných (8 mužů, 1 žena) ve věkovém rozmezí 25–59 let a v průměrném věku 42,2 roku. Dalších 8 HIV pozitivních mužů ve věku 25–74 let (průměr 47,8 roku) zemřelo z jiné příčiny (sebepoškození, akutní infarkt myokardu, zhoubný novotvar, aj.).

Počty úmrtí jsou nízké v porovnání s počty nových pří- padů. Počet osob žijících s HIV v České republice proto vzrostl v průběhu roku na 2279, z toho je 229 žijících nemocných s AIDS. Určitá část pacientů pobývá v cizině a není v ČR sledována stejně jako pacienti, kteří nedocházejí do AIDS center. O stavu těchto pacientů nejsou k dispozici aktuální informace.

Kumulativně bylo v ČR za celé dosavadní období sledování 1. 10. 1985 – 31. 12. 2015 zjištěno 2 620 případů HIV pozitivity u občanů ČR (2 045; 78,1 %) a rezidentů (575; 21,9 %), z toho bylo 2 222 (84,8 %) mužů a 398 (15,2 %) žen.

Od roku 2002 v ČR dlouhodobě výrazně narůstá výskyt infekce HIV, což potvrzují i údaje roku 2015. Hlavním zdrojem infekce je přenos mezi muži majícími sex s muži. Jeho podíl mezi novými případy se v posledních letech pohybuje na úrovni 70–75 %, což je výrazně více než dříve. V této populační skupině je i vysoký výskyt dalších sexuálně přenosných nemocí, zejména syfilis a lymfogranuloma venereum. Česká republika zůstává zemí s relativně nízkou úrovní infekce HIV/AIDS v rámci světa i Evropy, avšak trend vývoje je nepříznivý a proporcionální nárůst patří mezi nejrychlejší v Evropě. Výskyt 2,5 nového případu na 100 000 obyvatel ročně je varující.

 

Informace zveřejnil Státní zdravotní ústav ve Výroční zprávě o výskytu a šíření HIV-AIDS v ČR v roce 2015.

 

 

Zdroj: SZÚ

(RNDr. Marek Malý, CSc. Oddělení biostatistiky SZÚ, RNDr. Vratislav Němeček, CSc., MUDr. Hana Zákoucká, Oddělení sexuálně přenosných infekcí NRL pro HIV/AIDS SZÚ – CEM)

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.