Vláda schválila návrh na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Lidé pečující o blízkou osobu budou moci čerpat 60 % mzdy po dobu až 3 měsíců

Vláda ve středu 8. února 2017 odsouhlasila novelu zákona o nemocenském pojištění, která do sociálního systému zavádí novou sociální dávku, tzv. dlouhodobé ošetřovné. Souhlasila rovněž s návrhem zákona, který zajistí vyšší právní ochranu oznamovatelům korupce a dalších závažných porušení zákona na pracovištích. Ministři rovněž odhlasovali novelu insolvenčního zákona, v jejímž důsledku se otevře institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří se ocitli v dluhové pasti.

Návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na novelu zákona o nemocenském pojištění umožňuje lidem, aby se mohli za přesně stanovených okolností starat o vážně nemocné příbuzné, kteří byli propuštěni z hospitalizace v nemocnici, ale nadále, a to nejméně třicet dnů, potřebují celodenní péči. Pro tyto případy vláda rozhodla zavést novou dávku z nemocenského pojištění, pokud potřebu dlouhodobého ošetřování pacienta schválí lékař a nepřítomnost v zaměstnání odsouhlasí zaměstnavatel. Zrušena byla podmínka společné domácnosti.

Vláda schválila, aby ten, kdo celodenně dlouhodobě pečuje o nemocného příbuzného, po dobu nanejvýš devadesáti dnů pobíral novou sociální dávku ve výši 60 procent svého platu, což je stejná částka jako nemocenská. Jedná se o alternativu k umístění pacienta v léčebně dlouhodobě nemocných, která je přívětivější k nemocnému i k jeho rodině.

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) novinářům řekl, že se jedná o kompromis. „Pokud zaměstnavateli vypadnou nečekaně dva, tři lidé na 90 dní, tak to pro něj může být velmi komplikované. Někteří zaměstnanci by toho mohli zneužívat, že by si několikrát ročně vzali dlouhodobé ošetřovatelské volno. Je to kompromis, se kterým se půjde do Sněmovny,” komentoval.

Proti novele se staví Hospodářská komora. Upozornila, že nová dávka zvýší podnikatelům administrativní zátěž a může ochromit celý provoz v některých firmách.

 

 

Snazší cesta k oddlužení

Vláda rovněž schválila návrh ministra spravedlnosti Roberta Pelikána na změnu insolvenčního zákona, která zpřístupňuje institut oddlužení širšímu okruhu poctivých dlužníků, kteří mají snahu splácet své závazky, ale kvůli jejich výši se ocitnou v dluhové pasti. Pokud novela projde Parlamentem ČR, měli by mít nově dlužníci možnost požádat o oddlužení už po třech letech, pokud splatí alespoň polovinu dlužné částky, a pokud budou poctivě splácet a spolupracovat se zástupci věřitelů sedm let, budou moci požádat o oddlužení, aniž by museli splatit dosud povinnou třicetiprocentní hranici výše dluhu. Tím se budou moci do aktivního ekonomického života vrátit i lidé, kteří by za současných podmínek neměli šanci své dluhy splatit.