Vláda schválila plán dalšího rozvoje sociálních služeb a přechod z modelu ústavní péče k péči terénní, chráněnému bydlení a podpoře pečujících

Vláda v pondělí 20. února 2017 odsouhlasila Akční plán rozvoje sociálních služeb na období 2017–2018. Mezi jeho priority patří především přechod z modelu ústavní péče k moderním službám, jako jsou terénní péče, chráněné bydlení anebo podpora rodin a lidí pečujících o hendikepované a další znevýhodněné osoby v jejich přirozeném prostředí. Nová opatření by měla také zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost sociálních služeb, které efektivně odpovídají potřebám společnosti.

Plán stanovuje několik krátkodobých strategických cílů, kterých by měl systém sociálních služeb v následujících dvou letech dosáhnout a zlepšit tak situaci klientů i poskytovatelů sociálních služeb a naplňuje Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016-2025, kterou vláda schválila loni v březnu.

Dále se členové vlády shodli na zavedení povinné maturity z matematiky i pro střední odborné školy. Vláda rovněž schválila seznam 15 objektů nově zařazených mezi národní kulturní památky.

 

Zdroj: vlada.cz