Eurostat: Jaká je první a druhá generace imigrantů do zemí EU?

Eurostat zveřejnil novou online publikaci obsahující statistické údaje o první a druhé generaci imigrantů. Publikace se zaměřuje na sociální, ekonomické, vzdělávací a migrační zázemí imigrantů, a jejich zapojení na trhu práce.

Počet imigrantů v EU se během let 2008 až 2014 zvýšil na cca 55 milionů v roce 2014, což je asi o 15 milionů více než v roce 2008. V tomto období přicházely do západních zemí EU migranti z nových členských zemí v důsledku rozšíření v letech 2004 a 2007. Populace migrantů v EU se tak během šesti let zvýšila o téměř dvě pětiny (37 %).

Čtyři z pěti imigrantů v EU žijí v pěti největších zemích EU

V roce 2014 čtyři z pěti (80 %) imigrantů v EU žilo pouze v 5 zemích: v Německu (20,5 %), ve Spojeném království (19,4 %), Francii (19,3 %), Itálii (10,8 %) a Španělsku (9,7 %) (viz níže). Těchto pět zemí je také největších co do počtu obyvatel. Společně tvoří téměř dvě třetiny (65 %) ​​populace ve věku od 15 do 64 let žijící v 25 státech EU, které se do průzkumu zapojily.

Struktura migrantů v EU podle migračního statusu v roce 2008 a 2014 (%)

Pozn.: EU population distribution by migration status and migration background, 2008 and 2014, %
Source: Eurostat , 2008 and 2014 LFS ad hoc module

Zdroj: Eurostat