MPSV: Na transformaci ústavů půjde z evropských fondů sto milionů korun

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlenilo v Operačním programu Zaměstnanost na podporu transformace pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením dalších 100 milionů korun. Díky tomu pokračuje přeměna velkokapacitních, často nevyhovujících ústavů na služby poskytované v běžném prostředí.

„Naším cílem je, aby co nejvíce klientů pobytových sociálních služeb mohlo žít v prostředí, které připomíná opravdový domov,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová

Výzva č. 066 Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci umožňuje získat peníze jak na přípravu změn současné podoby pobytové služby, tak na samotnou transformaci či na podporu nově registrované služby, která díky tomuto procesu vznikla.

O dotaci se mohou ucházet kraje, obce a jimi zřizované organizace, dále poskytovatelé sociálních služeb, kteří jsou zapsaní v registru podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – tedy domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, provozovatelé chráněného bydlení, stacionářů či terapeutických dílen a také neziskové organizace. Maximální výše podpory na jeden projekt činí 10 milionů korun.

V předchozí podobně zaměřené výzvě bylo podpořeno 12 projektů s celkovými náklady přibližně 45 milionů korun. Mezi nimi je například Domov Háj ve Světlé nad Sázavou, Domov Jeřabina Pelhřimov nebo Bydlení s podporou JINAK ve Studénce.

Žádosti o podporu je možné podávat do 31. května 2017. Více informací o výzvě získáte na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

 

Zdroj: MPSV

 

(foto: pixabay.com)