Na sociální služby a dětské skupiny půjde z evropských peněz o 4,5 mld. Kč navíc

Dne 24. ledna 2019 schválila Evropská komise druhou revizi Operačního programu Zaměstnanost, díky které je možné poskytnout další prostředky na rozvoj sociálních služeb. Na revizi navazují i přesuny financí na provoz dětských skupin. Celkem půjde o navýšení podpory do těchto oblastí o 4,5 mld. Kč.

V praxi to znamená, že výzva určená na rozvoj sociálních služeb na úrovni krajů byla navýšena o 1,5 miliardy korun. Kraje tak mohou žádat o peníze na podporu azylových domů, domů na půl cesty, sociálně terapeutických dílen a řady dalších aktivit až do konce tohoto roku – k dispozici je souhrnně ještě 2,8 mld. Kč.

V oblasti podpory služeb péče o děti, které pro rodiče zajišťují lepší podmínky ke sladění soukromého a profesního života, pak bude v roce 2019 vyhlášena řada nových výzev. V tuto chvíli jsou připraveny výzvy s alokací 3,2 mld. Kč, které umožní pokračování provozu všech stávajících dětských skupin, které o to budou mít zájem. Na webu esfcr.cz budou vyhlášeny v průběhu února a března. Zhruba v polovině roku je doplní další výzvy, na které je vyčleněno 300 mil. Kč a které umožní i vznik nových zařízení. Plánována je i výzva na podporu školních klubů. Ty by měly sloužit dětem na 1. stupni základních škol.

„ Velmi mne těší, že zlepšení postavení rodičů na trhu práce je prioritou nejen pro naše ministerstvo, ale i pro Evropskou komisi. Je dobrou zprávou, že společně dokážeme reagovat na aktuální hospodářskou situaci a zajistit, že evropské peníze jsou využívány tam, kde jsou skutečně potřeba,” říká ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

K vyhlášení je připravena i výzva podporující rovnost žen a mužů na trhu práce, která zahrnuje témata jako spravedlivé odměňování, flexibilní formy práce či uplatňování žen v technických, vědních, ICT a podobných oborech. Na webu www.esfcr.cz se objeví v únoru a na projekty půjde až 240 mil. Kč.

 

Zdroj: MPSV