Ladislav Kabelka: Kvalitu v paliativní péči jsme schopni nabídnout tak 5 % potřebných

Kvalitní paliativní péče je podle Ladislava Kabelky po 20 letech dostupná pro zhruba 5 % potřebných. Nad důvody tohoto stavu a úkoly pro nové vedení se zamýšlí končící předseda České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP na stránkách paliativnimedicina.cz v článku “Co potřebuje česká paliativní péče, role odborné společnosti”.

Za dobu 8 let existence společnosti byly podle něho prosazeny úhrady paliativní péče do systému úhrad, podařilo se ukázat smysl rozvoje paliativní péče mimo hospice, společnost připravila kvalitní vzdělávací systém. Prvním úkolem nového výboru by podle Kabelky mělo být vedle zřetelného obhájení modelu MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) v systému úhrad také přihlásit se k Národnímu programu paliativní péče, jeho revize, případné doplnění a další rozpracování do klíčových aktivit.

Důvody pro malou dostupnost kvalitní paliativní péči v České republice:

 • Nedostatky v motivaci, osobní i systémové
 • Nedostatečná vzdělanost základních lékařských oborů v symptomové léčbě, rozhodování u multimorbidních nemocných, syndromu frailty, hodnocení zdravotního potenciálu, v komunikačních dovednostech, schopnosti týmové práce
 • Nízká kontinuita a systémová provázanost
 • Nespravedlivé rozdělování prostředků
 • Malý tah na branku stran koncepčního rozvoje, usilovný lobbing pouze pro osobní zájmy
 • Poměrně velká skupina zdravotníků, kterým „to není jedno“ a na své „vartě“ dělají možné i nemožné, aby udrželi kvalitu systému – ale s velmi malou systémovou podporou
 • Nepřipravená, a záměrně nepřipravovaná a matená společnost

Okruhy úkolů Národního programu paliativní péče: 

 • Analýza potřeby paliativní péče v ČR – kvalitativně, kvantitativně
 • MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) v úhradě z veřejného zdravotního pojištění
 • Role lůžkových a mobilních hospiců, standardizace hospicové péče
 • Ambulantní a nemocniční paliativní péče – metodika, pilotní studie
 • Pregraduální, postgraduální a specializační vzdělávání v oboru paliativní medicína – sestry, lékaři, ale také sociální pracovníci, psychologové, či pastorační pracovníci
 • Systematické informování veřejnosti a probíhající veřejná diskuse na téma nevyléčitelné nemoci, kvality života, umírání a možností moderní paliativní péče

Úkoly pro nastupující nový výbor ČSPM:

 • MSPP (mobilní specializovaná paliativní péče) do systému úhrad v roce 2018
 • Vzdělávání, rozšíření forem a prohloubení obsahu – zvážení společného vzdělávání lékařů a sester, publikační aktivita
 • Hledání forem, jak rozšířit platformu kvalitních odborníků, schopných vedení lidí (leadershipu), jednání se státní správou, médii, politiky. Schopných lektorování či vedení interaktivních seminářů, vedení týmů, mentorshipu pro začínající profesionály i organizace
 • Dobrá komunikace se členskou základnou, ostatními „hráči“ na poli paliativní medicíny (odborné společnosti, státní správa, politici, APSS, hospice, laická veřejnost)
 • Projekt nemocniční paliativní péče – realizace, podpora rozvoje „příkladů dobré praxe“
 • Projekt dětské paliativní péče – podpora financování, realizace příkladů dobré klinické praxe
 • Projekt geriatrické paliativní péče – systematická práce na kultivaci paliativní péče v primární péči, domovech se zvláštním režimem a léčebnách dlouhodobě nemocných, spolupráce s Českou alzheimerovskou společností a ČGGS
 • Systematická práce s pojmy v paliativní péči – vydání „slovníčku pojmů“ např., standardizace paliativní medicíny a péče

 

Celý článek si můžete přečíst na stránkách České společnosti paliativní medicíny (ČSPM ČLS JEP)

 

Zdroj: Česká společnost paliativní medicíny, IPSV (-pw-)