Odhad nákladů na pracovní úrazy a nemoci z povolání: analýza evropských zdrojů údajů

Pracovní úrazy si každoročně vyžádají mnoho dní nepřítomnosti v práci a někdy končí i smrtí. Velká část pracující populace v Evropě navíc trpí jednou či více nemocemi z povolání.

Agentura EU-OSHA učinila první krok ve snaze odhadnout celoevropské náklady na nemoci z povolání, pracovní úrazy a úmrtí spojená s prací a vypracovala novou zprávu, v níž hodnotí kvalitu a srovnatelnost dostupných údajů, které lze použít ke stanovení výše těchto nákladů. Přestože autoři zjistili, že v této oblasti neexistuje dostatek podrobných a spolehlivých údajů, navrhují metody, které umožní provést částečný odhad výše nákladů.

Zpráva odhaduje celoevropské náklady na nemoci z povolání, pracovní úrazy a úmrtí spojená s prací. 

 

V důsledku nemocí z povolání zemřou na světě každý rok 2 miliony lidí. Dalších 350 tisíc zemře v důsledku smrtelných pracovních úrazů

Podle Mezinárodní organizace práce v souvislosti s nemocí způsobenou povoláním na světě ročně zemřou 2 miliony pracovníků a 350 další tisíc lidí zemře v důsledku pracovního úrazu (Mezinárodní organizace práce, 2014). Celkově to představuje přibližně 6300 pracovních úmrtí za den.

Vedle toho dalších 313 milionů lidí utrpí pracovní úraz, který vyžaduje nejméně čtyři dny pracovní neschopnosti, což vede k poškození zdraví 860 tisíc zaměstnanců denně (Mezinárodní organizace práce, 2011).

Tyto údaje podle Mezinárodní organizace práce ukazuji na potřebu preventivních opatření.

 

Přečtěte si celou zprávu

Přečtěte si shrnutí zprávy

Podívejte se na výchozí údaje

 

Zdroj: EU-OSHA

 

(foto: freeimages.com)