Sedm procent lidí nad 18 let v současnosti trpí depresivními symptomy

Podle Eurostatu 6,8 % dospělé populace ve věku 18 a více let trpí příznaky deprese, 2,9 % uvádí, že jejich symptomy jsou závažné. Nejnižší podíl lidí s příznaky deprese je v České republice (3,2 %) a na Slovensku (3,5 %), naopak nejvyšší v Maďarsku (10,5 %), Portugalsku (10,4% ) a ve Švédsku (9,0 %). Deprese způsobuje přetrvávající smutek, ztrátu zájmu o činnosti, které vás běžně baví a neschopnost vykonávat každodenní činnosti. Podle WHO je deprese celosvětově nejčastější příčinou invalidity. Ženy trpí depresí častěji než muži, konkrétně 7,9 % žen oproti 5,5 % mužů.

 

Lidé s nižším vzděláním trpí depresivními příznaky dvakrát častěji

U lidí se základním nebo nižším středním vzděláváním je výskyt depresivních symptomů více než dvojnásobná než u lidí s vysokoškolským (terciárním) vzděláním.

Ve všech zemích EU také lidé s nejnižšími příjmy častěji uvádí, že aktuálně prožívají příznaky deprese. Na úrovni EU je výskyt depresivních symptomů u pětiny lidí s nejnižšími příjmy třikrát častější, než u pětiny (kvintilu) osob s nejvyššími příjmy v populaci.

 

 

Zdroj: Do you feel depressed? (Eurostat)