Výzkum pro regiony (26. dubna 2017 v Praze)

Ministerstvo pro místní rozvoj pořádá konferenci “Výzkum pro regiony”, která se uskuteční dne 26. dubna 2017 v Praze (AVI – konferenční centrum MMR,  vchod – Pařížská  4 Praha 1). Konference by měla sloužit jako setkání všech výzkumníků i pracovníků odborných pracovišť. Přihlášky (níže) lze zasílat do 19. dubna 2017 na e-mail Ivana.svojtkova@mmr.cz.

 

Témata konference

  • Shrnutí výzkumných projektů a uplatnění certifikovaných metodik v programu BETA
  • Možnosti spolupráce s výzkumnými pracovišti v rámci programu BETA2

 

Program konference

9:30 – 10:00

Registrace účastníků

10:00 – 10:40

Zahájení konference

Ministerstvo pro místní rozvoj  – Technologická agentura ČR

10:40 – 11:10

Úpravy konstrukcí panelových domů (BETA)

Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc. (ČVUT Praha)

11:10 – 11:40

Efekty územně determinovaných projektů (BETA) 

RNDr. Jan Vozáb (Berman Group s.r.o.)

11:40 –  12:10

Zájmová diferenciace a soudržnost obyvatel obcí a měst (BETA)

Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. (PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.)

12:10 – 12:30

Přestávka

12:30 – 12:50

Regionální cenový index jako indikátor sociálních a ekonomických disparit (OMEGA)

Ing. Jana Šimánová, Ph.D (Technická univerzita v Liberci)

12:50 – 13:10

Metodika (standardy dostupnosti) pro návrh veřejné infrastruktury v sídlech (BETA)

Prof. Ing. arch. Karel Maier, CSc. (ČVUT v Praze)

13:10 –  13:30

Iniciace námětů výzkumných potřeb pro program BETA2

Ministerstvo pro místní rozvoj – odbor regionální politiky

13:30

Ukončení konference a občerstvení

 

Místo konání:  AVI – konferenční centrum MMR,  vchod – Pařížská  4 Praha 1

Termín konání: 26. dubna 2017 

Účastnický poplatek: účast na konferenci není zpoplatněna

Registrace účastníků:  na základě registrace přiloženou přihláškou  do 19. dubna 2017  

Občerstvení: zajištěno pořadatelem akce

Kontakt: Mgr. Ivana Svojtková, e- mail: Ivana.Svojtkova@mmr.cz, Tel: 234 15 4190 

 

Pozvánka_konference_2017 (69 kB)

 

Zdroj: Svaz měst a obcí ČR

 

(foto: pixabay.com)