Praha otevírá nové grantové schéma na odstraňování bariér ve veřejném prostoru

Hlavní město otevírá nové grantové schéma pro oblast přístupnosti a odstraňování bariér ve veřejném prostoru. Jde o další krok ve snaze o maximální usnadnění pohybu například handicapovaným, rodičům s kočárky nebo seniorům v ulicích metropole. Příslušný tisk Radě hl. m. Prahy předložil náměstek pražské primátorky Petr Dolínek.

Nové grantové schéma umožní majitelům a provozovatelům objektů pro veřejnost zpřístupnit své prostory i lidem s pohybovým nebo smyslovým handicapem a zajistit tak důstojné podmínky pro jejich pobyt.

„Odstranění bariér, abychom umožnili svobodný pohyb po městě všem, kteří jej mají znesnadněný, považuji za naprosto zásadní úkol a doslova esenci slušné a správné politiky. Postupně se jej daří plnit, ale stále je před námi obrovská porce práce. Granty by měly pomoci posunout se opět o kousek dál, proto věřím, že zájem bude co největší,” upřesnil náměstek primátorky Petr Dolínek.

Mezi podporovaná opatření patří například trvalé odstranění bariér u vstupu či vchodu do veřejně přístupných prostor, v případě neodstranitelných bariér pořízení trvalých či mobilních prostředků usnadňujících jejich překonání nebo bezbariérové úpravy stávajících sociálních zařízení ve veřejném prostoru. Předpokládaný objem vynaložených finančních prostředků na tento grantový program je 10 milionů korun. Výše podpory může dosáhnout až 100 procent, záleží na typu žadatele a opatření.

Grant je vyhlašován jako jednoletý, uzávěrka příjmu žádostí je 5. května 2017. Realizace projektu a čerpání podpory končí 31. prosincem 2017. V průběhu vypracování žádosti je možno využít konzultací na odboru rozvoje a financování dopravy MHMP. Odbor je připraven poskytnout žadatelům maximální možnou podporu v průběhu celého procesu tak, aby bylo využití grantového schématu v roce 2017 co nejefektivnější.

 

Informace na stránkách www.praha.eu (Dotace a granty).

 

Zdroj: praha.eu

 

(foto: pixabay.com)