Více než 6 milionů lidí v EU pracuje v oblasti kultury. Tvoří 3 % celkové zaměstnanosti

Podle publikace Eurostatu v roce 2015 v EU-28 pracovalo v oblasti kultury celkem 6,448 milionu lidí. V České republice to bylo 145 tisíc, což je o 11 tisíc více než v roce 2008. “Kulturní zaměstnanost” tak v EU-28 tvoří 3 % celkové zaměstnanosti, v České republice to je 2,9 % (v roce 2008 to bylo 2,7 %), v případě žen 3,2 %, mužů 2,6 % (73,8 tisíc) – viz údaje Eurostatu.

Culture statistics 2016 - obálkaNejvyšší podíl zaměstnanosti v kultuře na celkové zaměstnanosti je na Islandu (5,1 %), v Lucembursku (4,4 %) a Švýcarsku (4,2 %). Nejnižší na Slovensku (2,0 %), Turecku (1,8 %) a v Rumunsku (1,2 %).

Publikace “Culture statistics – 2016 edition” obsahuje mimo jiné údaje o kulturní zaměstnanosti, mezinárodním obchodu v oblasti kultury a soukromých výdajích na kulturu. Kromě toho přináší některé údaje o studentech v kulturních oborech, jazykovém vzdělávání a mezinárodní mobilitě vysokoškolských studentů.

 

Počet pracovníků v kultuře a jejich podíl na celkové zaměstnanosti v roce 2015

Stát Počet zaměstnanců Podíl na celkové zaměstnanosti (%)
Island 9,4 5,1
Lucembursko 11,4 4,4
Švýcarsko 194,1 4,2
Estonsko 26,2 4,1
Švédsko 197,3 4,1
Finsko 96,8 4,0
Dánsko 106,2 3,9
Nizozemí 318,1 3,8
Spojené království 1 129,3 3,6
Slovinsko 32,2 3,5
Lotyšsko 30,3 3,4
Litva 44,8 3,4
Norsko 87,7 3,3
Belgie 132,9 3,2
Rakousko 143,6 3,2
Německo 1 214,5 3,0
Evropská unie (28 zemí) 145 2,9
Česká republika 6 447,8 2,9
Malta 5,5 2,9
Maďarsko 119,8 2,8
Francie 9,7 2,7
Itálie 719,8 2,7
Kypr 614,1 2,7
Irsko 41 2,6
Chorvatsko 51,6 2,6
Polsko 416,6 2,6
Španělsko 439,8 2,5
Bulharsko 70,4 2,3
Portugalsko 106,7 2,3
Řecko 14,7 2,1
Bývalá jugoslávská republika Makedonie, 74,7 2,1
Slovensko 49,2 2,0
Turecko 466,1 1,8

Viz údaje Eurostatu.

 

Zdroj: Destatis, Eurostat