Mapa exekucí: V exekuci je 9,3 procent osob starších 15 let. Denně je zahájeno 1863 nových exekucí

Unikátní webovou aplikaci, která zpřístupňuje údaje o počtu exekucí po jednotlivých krajích, okresech i obcích, dnes zveřejnily na www.mapaexekuci.cz nevládní organizace Otevřená společnost a Ekumenická akademie. Cílem projektu je nejen usnadnit orientaci v datech, ale skrze kvalitativní výzkum a srovnávací studii různých přístupů k oddlužení osob napříč evropskými zeměmi také vyvrátit obecné představy a mýty o zadlužených lidech.

 

 

Nejvyšší podíl obyvatel v exekuci starších 15 let mají kraje Ústecký (16,62 %), Karlovarský (15,81 %) a Liberecký (11,64 %). Naopak nejlépe jsou na tom kraje Vysočina (5,57 %), Zlínský (5,7 %) a Pardubický (7,08 %). Okresy s nejvyšším podílem obyvatel v exekuci starších 15 let jsou Most (20,03 %), Ústí nad Labem (18,95 %) a Chomutov (18,82 %). Nejlépe jsou na tom naopak v okresech Žďár nad Sázavou (4,74 %), Havlíčkův Brod (5,16 %) a Zlín (5,24 %). Podíl osob v exekuci, ale i výše průměrné dlužné částky v jednotlivých oblastech jsou nyní dostupné na webové stránce www.mapaexekuci.cz. Ta kombinuje statistická data o exekucích s geografickými údaji a umožňuje je srovnávat napříč ČR. Data poskytla Exekutorská komora ČR.

 

“Mapu exekucí jsme zpracovali jako odpověď na kritický nedostatek relevantních dat o předluženosti velkého množství obyvatel ČR a jako první podobný počin v tomto směru chceme inspirovat další. Na základě kvalitativního výzkumu vycházejícího z biografických rozhovorů můžeme zpochybnit obecně přijímané pravdy a mýty o předlužených lidech, zejména důvody, které je do této nepříznivé situace dostaly,” říká Radek Hábl, koordinátor projektu.

 

Výzkum “Jak zůstat člověkem v síti dluhů” odhaluje nejen příčiny, které dostávají lidi do dluhové pasti, ale popisuje i jejich životy a způsoby, jak se s nastalou situací vypořádávají. Z výzkumu vyplývá, že příčinou neschopnosti dluhy splácet není ani tak nízká finanční gramotnost zadlužených, ale mnohem častěji jde o souhru více nepříznivých okolností v životě lidí, jako je ztráta zaměstnání, rozpad manželství, onemocnění nebo úmrtí blízké osoby. Kromě dluhů se navíc zadlužení lidé musejí často potýkat se stresem, strachem a nedostatkem prostředků na zajištění základních životních potřeb.

 

 

Mezinárodní srovnávací studie pak doplňuje, jakým způsobem přistupují různé evropské země k procesu oddlužení předlužených osob, jako jednoho z hlavních nástrojů řešení tohoto problému. Výsledky ukazují, že ČR má aktuálně jedny z vůbec nejpřísnějších podmínek přístupu k oddlužení. “V tomto směru jsme bohužel za evropským standardem,” doplňuje Radek Hábl.

 

„Zpřístupnění dat o exekucích v ČR touto interaktivní formou, která nám navíc umožní podívat se na to, jaký je stav předluženosti jednotlivců a domácností nejen celorepublikově, ale i v dané obci či regionu, je významným krokem. Podpůrná opatření, na místní úrovni například v podobě dluhových poraden nebo terénní sociální práce, díky tomu budeme moci lépe zacílit a situaci nepodcenit, ale ani nepřecenit,“ uvádí Radek Jiránek, ředitel Agentury pro sociální začleňování, která zařadila problematiku dluhů do vládní Strategie boje proti sociálnímu vyloučení 2016 – 2020.

 

V Poslanecké sněmovně je aktuálně připravena novela Insolvenčního zákona, která může výrazně pomoci při řešení současné vážné situace, přiblížit nás ostatním evropským zemím a předluženým lidem nabídnout druhou šanci.

 

Ke stažení:

 

Kontakty:

Veronika Bačová, PR a média, veronika.bacova@ekumakad.cz, +420 602 950 491
Radek Hábl, odborník na dluhovou problematiku a koordinátor projektu, radek.habl@osops.cz

 

Další informace:

Otevřená společnost, o.p.s. je nevládní nezisková organizace založená v roce 1999, která se dlouhodobě a koncepčně věnuje prosazování demokratických principů řízení státu a dodržování lidských práv.

Na získání podrobných dat pro mapu exekucí se nejvýznamnější mírou podílel program Právo na informace, který je v této oblasti zcela unikátní a daří se díky němu bránit destrukci právního rámce přístupu k informacím a zastavovat expanzi utajování, rozšiřování cenzury i „vodění veřejnosti za nos“ v tom, co je tajné a co veřejné. Projekt dlouhodobě pomáhá aktivním občanům, novinářům a úředníkům, hlídá připravovanou legislativu a změny pak pomáhá zavádět do praxe. Dlouhodobým cílem je zvýšit vymahatelnost informací.

 

Otevřená společnost, o.p.s.
Uruguayská 178/5, 120 00 Praha 2
www.otevrenaspolecnost.cz

 

Ekumenická akademie, z.s. je nevládní organizace, která od roku 1996 prosazuje alternativní přístupy při řešení současných problémů a uvádí je do praxe v podobě konkrétních projektů. Usiluje o spravedlivou, sociálně, ekonomicky a ekologicky udržitelnou společnost.

Projekt „Předluženost v ČR“ je součástí programové linie, v rámci které se organizace zaměřuje na alternativní přístupy na lokální úrovni. Patří sem podpora sociální a solidární ekonomiky, potravinová suverenita, udržitelná spotřeba ve městech a řešení sociálních nerovností.

 

Ekumenická akademie
Sokolovská 50
186 00 Praha 8
www.ekumakad.cz

 

Projekt byl podpořen nadací Bader Philanthropies

 

Zdroj: mapaexekuci.cz