Trojnásobný převis žádostí o dotace na zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj zaznamenalo trojnásobný převis žádostí ve dvou výzvách zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání. O více než půl miliardu korun připravenou na podporu rozvoje infrastruktury škol a školských zařízení, středisek volného času, domů dětí a mládeže, školních družin a školních klubů, vzdělávacích a školících center se uchází celkem 186 projektů v celkové výši 1,6 mld. Kč.

„Projekty jsou předloženy napříč celou Českou republikou, od Aše až po Ostravu. Spektrum zaměření projektů je velmi široké a zahrnuje záměry od uměleckého kovářství a historických řemesel až po rozvoj digitálních technologií a průmyslu 4.0. V projektech jsou zahnuty zejména modernizace odborných učeben a laboratoří, nákup technického vybavení od měřících a laboratorních soustav až po robotické stavebnice a CNC stroje. Mezi žádostmi jsou ale také projekty na vybudování environmentálních vzdělávacích center,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Mezi nejaktivnější žadatele se řadí města a obce, která registrovala celkem 80 projektů a žádají za své organizace o podporu na rozvoj center vzdělávání. Zajímavým záměrem může být například projekt pod názvem „Od řemesla k počítači – tradiční řemesla a digitální technologie ruku v ruce“ z města Police nad Metují či „Rekonstrukce budovy bývalé vodárny na učebny pro neformální a zájmové vzdělávání“ ve Žďáru nad Sázavou. 37 projektů předložily různé školy a školská zařízení a dalších 9 je zaregistrováno od domů dětí a mládeže. Jedním z takových projektů je například „Multifunkční centrum zájmového vzdělávání“ v Českém Krumlově nebo projekt „Družina plná zájmů“ v základní škole v Mníšku pod Brdy. V okruhu žadatelů se nachází různé soukromé firmy a také neziskové organizace zabývající se oblastí vzdělávání a prací s dětmi a mládeží.

Podpora může být poskytnuta pouze ve vazbě na klíčové kompetence (komunikace v cizích jazycích, práce s digitálními technologiemi, přírodní vědy, technické a řemeslné obory). Podporovány budou přístavby, nástavby a stavební práce spojené s vybudováním infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání; rekonstrukce a stavební úpravy stávající infrastruktury (včetně zabezpečení bezbariérovosti); nákup pozemků a staveb; pořízení vybavení budov a učeben; pořízení kompenzačních pomůcek.

Příjem žádostí do obou výzev zaměřených na infrastrukturu pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (výzvy IROP č. 56 a 57) byl nyní ukončen a v následujících měsících budou hodnoceny pracovníky Centra pro regionální rozvoj ČR.

 

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj

(foto: pixabay.com)