Mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“ (15. 6., Brno)

Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) pod záštitou primátora statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála pořádá mezinárodní seminář „Integrační politiky na místní a regionální úrovni“. Seminář se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2017 v Brně v prostorách Sněmovního sálu Nové radnice (Dominikánské nám. 196/1, Brno) – viz program a  registrace.

Cílem semináře je otevřít diskusi týkající se problematiky začleňování z pohledu obcí a krajů a představit příklady dobré praxe z České republiky a zahraničí.

Témata jako integrace ohrožených skupin obyvatel a cizinců reagují na aktuální události a probíhající společenské procesy, kterým evropské země včetně České republiky čelí. Je zřejmé, že dobré nastavení politik začleňování a partnerská spolupráce všech úrovní veřejné správy a ostatních aktérů z řad neziskového či akademického sektoru jsou klíčové pro dosažení efektivních výstupů. Seminář představí nástroje, které obce a města využívají při řešení této problematiky. Formou panelové diskuse, v rámci níž vystoupí představitelé českých a zahraničních samospráv a zástupci veřejných institucí a organizací, budou srovnávány přístupy z národní a mezinárodní perspektivy.

Seminář je určen pro zástupce českých i zahraničních samospráv, členy Kongresu místních a regionálních samospráv Rady Evropy, zástupce akademického sektoru, institucí a organizací, kteří se problematikou začleňování zabývají, stejně tak jako pro širokou veřejnost. Na programu se rovněž podílí Masarykova univerzita v Brně.

Níže naleznete aktuální program semináře. Účast na semináři je zdarma. Během semináře je zajištěno simultánní tlumočení do češtiny, angličtiny a francouzštiny.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte nejpozději do 8. 6. 2017 vyplněním registračního formuláře.

V případě dotazů kontaktujte prosím Mgr. Gabrielu Hůlkovou (hulkova@smocr.cz, 234 709 724, 733 182 293) nebo Mgr. Šárku Řechkovou (rechkova@smocr.cz, 234 709 731, 732 178 013).

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky