Spuštění nového českého webu k programu generace a gender (GGP)

Výzkumný projekt Generations and Gender Programme (GGP) je velká výzkumná infrastruktura z oblasti společenských věd. Poskytuje rozsáhlá data, která jsou důležitým zdrojem informací pro společenské vědy a sociální politiku v Evropě i dalších geografických oblastech.

Dvě hlavní části GGP jsou panelový výzkum jednotlivců jménem Generations and Gender Survey (GGS) a kontextuální databáze informací o regionech a státech. GGP poskytuje volný přístup ke svým datům, aby podpořil akademický a aplikovaný výzkum. Aktivity GGP již trvají víc než deset let.

Sběry dat v mnoha zemích

Nejméně jedné vlny sběru dat GGS se doposud zúčastnilo 19 převážně evropských zemí, z nichž 14 zemí (Česká republika je jednou z nich) se podílelo i na panelovém výzkumu a opakovaně dotazovalo stejné respondenty.

Více než 30 zemí i z ostatních světadílů přitom připravuje účast v dalším sběru dat, který je plánovaný na rok 2019 s následným dotazováním v letech 2022 a 2025. Především účast zemí z Asie (včetně Korei, Taiwanu nebo Číny) a Ameriky (mimo jiné USA a Kanady) bude vítaným obohacením sběru dat o další kulturně-specifická prostředí.

Volný přístup k datům (nejen) pro výzkumníky

GGP je cenným zdrojem dat pro demografy, sociology, politology, ekonomy, epidemiology, medicínský výzkum a další oblasti výzkumu. V současnosti je více než 3500 výzkumníků zaregistrováno jako uživatelé GGS a mnoho dalších používá další zdroje dat bez registrace. Uživatelská komunita trvale roste tempem asi 20 % ročně. Databáze publikací nyní obsahuje více než 1100 publikací všeho druhu (z nichž přes 500 vyšlo v recenzovaných časopisech) využívajících GGP data.

Česká republika jako člen GGP

Jednou z prvních zemí, které se staly součástí GGP, byla Česká republika. Panelový výzkum u nás proběhl v roce 2005 s opakovaným dotazováním v roce 2008.

Česká sekce sídlila na katedře demografie a geodemografie Karlovy univerzity a Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí v Praze, v roce 2016 ale přesídlila na Masarykovu univerzitu v Brně se zachováním části kompetencí na původních pracovištích, aby rozšířila svůj záběr a kapacity.

Na výzkumu se v rámci Masarykovy univerzity podílí prof. Martin Kreidl jako vedoucí české sekce a člen Rady společníků GGP. Spolu s ním na projektu v rámci Ústavu populačních studií Masarykovy Univerzity pracují konzultant prof. Ladislav Rabušic a výzkumníci Silvia Zaťková spolu s Barborou Hubatkovou a Martinem Lakomým.

Druhá část týmu české GGP sídlí na Katedře demografie a geodemografie Univerzity Karlovy, kterou tvoří především doc. Jiřina Kocourková jako vedoucí české sekce na této instituci a Anna Šťastná jako výzkumný pracovník.

Proč je projekt důležitý?

V době dynamického společenského vývoje kolem sebe můžeme sledovat řadu nových nebo vyvíjejících se společenských jevů, kterým se snažíme porozumět nebo na ně i reagovat. Mezi takové jevy patří vývoj společenských nerovností, vznikání a zanikání partnerských vztahů, změny v biologické i kulturní reprodukci, zdraví a spokojenost občanů nebo vlivy různých opatření sociální politiky. GGP se snaží přinést porozumění o těchto jevech co nejkvalitnějším sběrem informací o společnosti české, i řadě společností dalších.

GGP používá takové techniky sběru dat, aby se výsledky daly vztáhnout k celé populaci. Opakovaný sběr informací v čase v rámci GGP umožňuje analýzu příčiny a následku tak, jak se vyvíjí v čase. Konečně, mezinárodní rozměr dat umožňuje srovnání výskytu a podob stejných jevů napříč zeměmi, stejně jako studium vlivu vnějších podmínek na osobní životy. GGP tak pomáhá porozumět společenským jevům dnešní doby, což nám také otevírá možnost na tyto jevy reagovat. Kdo chce mít nad věcmi určitou kontrolu, musí nejprve porozumět jejich fungování.

Více informací můžete nalézt na českých stránkách projektu nebo na oficiálních stránkách programu Generations and Gender Programme (GGP).

Máte otázky či zájem o spolupráci? Můžete se obrátit na tým projektu, e-mail: ggp@fss.muni.cz

 

Zdroj: Přírodovědecká fakulta UK (Katedra demografie a geodemografie)Ústav populačních studií (MU)