Počet obyvatel Německa poprvé překročil hranici 83 milionů

Počet obyvatel Německa v roce 2018 vzrostl o 227 tisíc osob (o 0,3 %). Na konci roku 2018 tak žilo v Německu přes 83 milionů lidí. Jak uvádí Federální statistický úřad (Destatis), populace poprvé překročila hranici 83 milionů obyvatel.

Populační růst v důsledku migračního přebytku

Nárůst počtu obyvatel je způsoben migrací. Podle předběžných výsledků se do Německa přistěhovalo o 386 tisíc lidí víc, než se jich odstěhovalo. V roce 2017 byl migrační přírůstek ještě vyšší a činil 416 tis. osob. Přirozený přírůstek byl však negativní. Počet zemřelých převyšoval počet narozených o 167 tisíc (v roce 2017 to bylo o 147 000 osob). V důsledku toho byl celkový populační růst nižší než ve dvou předchozích letech (2017: +271 000 nebo + 0,3 %, 2016: +346 000 nebo + 0,4 %).

Populace Berlína vrostla o 31 300 lidí

Populační vývoj se lišil regionálně: v absolutních číslech se počet obyvatel zvýšil nejvíce v Bavorsku (+79 500), následovalo Bádensko-Württembersko (+46 100) a Berlín (+31 300). V procentním vyjádření měly nejvyšší míru populačního přírůstku Berlín (+0,9 %), Bavorsko a Hamburk (oba + 0,6 %). Naproti tomu počet obyvatel v Sasku-Anhaltsku (-14 800 nebo -0,7 %), Durynsku (-8 100 nebo -0,4 %) a v Sársku (-3 700 nebo -0,4 %) se snížil. Rozdíl mezi východem a západem Německa zůstává viditelný: počet obyvatel vzrostl ve všech západních zemích s výjimkou Sárska. Celkově se počet obyvatel bývalého spolkového území (kromě Berlína) zvýšil o 215 300 osob (o 0,3 %). V nových spolkových zemích vzrostl pouze Brandenburg (+7 900 resp. + 0,3 %), v ostatních zemích se počet obyvatel snížil nebo byl téměř stabilní.

Podíl cizinců vzrostl o 0,5 procentního bodu na 12,2 %

Podíl cizinců na celkové populaci v Německu ke konci roku 2018 vzrostl ve srovnání s koncem roku 2017 z 11,7 % na 12,2 %. K 31. prosinci 2018 žilo v Německu asi 72,9 milionu Němců (-0,3 % ve srovnání s předchozím rokem) a 10,1 milionu cizinců (+ 4,2 % ve srovnání s předchozím rokem).

Metodické vysvětlivky

Vývoj obyvatelstva na jedné straně vyplývá z rozdílu mezi počtem narozených a zemřelých a na druhé straně z rozdílu mezi počtem příchozích a odchozích (migrační saldo). Údaje statistickým úřadům oznamují matriky nebo imigrační úřady. Kromě toho jsou do výpočtu zahrnuty korekce, které se provádějí, pokud tyto instituce opraví již dříve nahlášené údaje.

Centrální registr cizinců (Das Ausländerzentralregister, AZR) eviduje počet cizinců s bydlištěm v Německu, který se liší od počtu cizinců podle bilance obyvatelstva (podle AZR je to 10,9 milionu obyvatel, podle statistického úřadu 10,1 milionu k 31.12.2018). Tento rozdíl lze přičítat zejména skutečnosti, že počet obyvatel byl v druhém případě korigován na základě výsledků sčítání lidu v roce 2011. V případě údajů AZR tomu tak nebylo. Sčítání v roce 2011 ukázalo, že počet cizinců žijících v Německu byl o 1,1 milionu menší, než se původně předpokládalo.

 

Tisková zpráva Spolkového statistického úřadu ze dne 27. června 2019

 

Zdroj: Demografieportal

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.