Charita ČR: Peníze ze zdravotního pojištění patří do zdravotnictví, nikoli pojišťovnám

Ačkoliv je nedostatečné financování zdravotní péče v ČR zcela evidentní, na účtech zdravotních pojišťoven se nachází přes 50 miliard korun. Tyto peníze pocházejí ze zákonem stanovených odvodů na zdravotní pojištění, tedy patří všem, kdo se na kumulaci těchto prostředků podílejí. Proto požadujeme jejich efektivní využití v rámci celého českého zdravotnictví.

Charita Česká republika spolu se svými partnery v čele s Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR vyzývá Ministerstvo zdravotnictví ČR, které kontroluje činnost a hospodaření zdravotních pojišťoven, aby těchto ušetřených peněz plně využilo k financování zdravotní péče, včetně zvýšení platových tarifů a mezd, zvýšení počtu zaměstnanců a potřebných investic. Dalšími našimi partnery jsou Asociace českých a moravských nemocnic, Diakonie Českobratrské církve evangelické, Lékařský odborový klub – Svaz českých lékařů a Asociace domácí péče ČR.

Pro rok 2020 proto požadujeme rozdělit do všech segmentů českého zdravotnictví 45 miliard korun a dále zvýšit úhrady:

 • nemocnicím minimálně o 12 %,
 • za následnou péči o 1000 Kč na lůžko a den,
 • za domácí péči o 40 %,
 • za zdravotní péči poskytovanou v sociálních službách o 40 %,
 • ostatním segmentům proporcionálně.

Navýšení úhrad je základním předpokladem pro udržení kvality poskytované zdravotní péče a zajištění kvalifikovaného personálu v tomto resortu.

Mezi hlavní povinnosti zdravotních pojišťoven patří poskytování zdravotních služeb svým pojištěncům, které musejí být místně a časově dostupné.

Do září tohoto roku plánuje Ministerstvo zdravotnictví ČR připravit tzv. úhradovou vyhlášku, do níž požadujeme začlenění výše uvedené požadavky.

Kontextové informace

Pod pojmem zdravotní pojištění rozumíme částku, která slouží k uhrazení základní zdravotní péče poskytované státem.

V České republice nyní působí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a šest zaměstnaneckých pojišťoven:

 • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky,
 • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky,
 • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
 • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví,
 • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda,
 • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
 • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna.

Činnost a hospodaření zdravotních pojišťoven podléhá kontrole státu, kterou provádí v souladu se zněním příslušných zákonů Ministerstvo zdravotnictví ČR v součinnosti s Ministerstvem financí ČR. Nezávisle na dohledu oběma ministerstvy podléhá hospodaření zdravotních pojišťoven také kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

Každý zaměstnanec, který trvale žije na území České republiky, má povinnost zdravotní pojištění platit. Za zaměstnance platí část zaměstnavatel a část si platí zaměstnanec ze mzdy. Kromě toho jsou povinni platit zdravotní pojištění také osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).  Příspěvky zaměstnanců a OSVČ do systému zdravotního pojištění jsou v porovnání s příspěvky státu za státní pojištěnce několikanásobné.

Stát je plátcem pojistného za více než polovinu všech pojištěnců (téměř 6 milionů osob). Nárok na platbu pojistného státem mají nezaopatřené děti, důchodci, příjemci rodičovského příspěvku, ženy na mateřské nebo osoby na rodičovské dovolené, osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství, uchazeči o zaměstnání a mnozí další. Od 1. ledna 2019 platí stát za státní pojištěnce částku 1 018 Kč.

tiskova-konference-27.-6.-2019---spolecne-prohlaseni

 

 

Ke stažení:

 

Zdroj: Charita Česká republika, Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.