V roce 2016 bylo v EU 41 milionů “materiálně deprivovaných” lidí.

Podle Eurostatu žilo v roce 2015 v EU celkem 41 milionů lidí, resp. 8,2 % obyvatel, v podmínkách “vážné materiální deprivace”. To znamená, že nebyli schopni platit své účty, adekvátně vytápět své domovy nebo si nemohli dovolit týdenní dovolenou mimo domov (viz definice). Podíl vážně materiálně deprivovaných (“severely materially deprived“) lidí v EU klesá. Maxima dosáhl v roce 2012, kdy byl podle Eurostatu “vážně materiálně deprivován” zhruba každý desátý člověk v EU (9,9 %). Úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi jsou na tom hůře než domácnosti dospělých osob bez dětí. Nejvyšší podíl závažné materiální deprivace (17,3 %) je u neúplných (single parent) rodin. V Česku do této kategorie v roce 2015 spadalo 5,2 %, resp. 538 tisíc lidí, z toho ve věku 65 a více let bylo 72 tisíc (51 tis. žen a 21 tis. mužů), tj. 13,4 %.z celkového počtu “vážně materiálně deprivovaných”.

 

Míra závažné materiální deprivace v EU podle typu domácnosti v roce 2015

 

Bez závislých dětí

(Without dependent children)

Se závislými dětmi

(With dependent children)

Jednočlenná domácnost

(Single adult)

11,0 %

17, 3 %

Dvou a vícečlenná domácnost

(Two or more adults)

6, 0 %

8,3 %

Zdroj: Eurostat

 

Závažná materiální deprivace v členských státech EU (%)

 

2012

2013

2014

2015

v tisících (2015)

EU

9,9

9,6

9

8,2

41 092

Belgie

6,3

5,1

5,9

5,8

646

Bulharsko

 :

33,1

34,2

2 468

Česko

6,6

6,6

6,7

5,2

538

Dánsko

2,8

3,6

3,2

 :

181*

Německo

4,9

5,4

5

 :

3 974*

Estonsko

 :

:

6,2

4,5

58

Irsko

9,8

9,9

8,4

 :

385*

Řecko

19,5

20,3

21,5

22,2

2 377

Španělsko

5,8

6,2

7,1

6,4

2 936

Francie

5,3

4,9

4,8

4,5

2 824

Chorvatsko

15,9

14,7

13,9

13,8

575

Itálie

14,5

12,3

11,6

11,5

6 982

Kypr

15

16,1

15,3

 :

131*

Lotyšsko

25,6

24

19,2

16,4

322

Litva

19,8

16

13,6

13,9

407

Lucembursko

1,3

1,8

1,4

7*

Maďarsko

26,3

27,8

24

19,4

1 878

Malta

9,2

9,5

10,2

8,1

34

Nizozemí

2,3

2,5

3,2

2,5

425

Rakousko

4

4,2

4

3,6

302

Polsko

13,5

11,9

10,4

8,1

3 032

Portugalsko

8,6

10,9

10,6

9,6

997

Rumunsko

29,9

28,5

26,3

24,6

4 886

Slovinsko

6,6

6,7

6,6

5,8

117

Slovensko

10,5

10,2

9,9

 :

514*

Finsko

2,9

2,5

2,8

2,2

118

Švédsko

1,3

1,4

0,7

 :

72*

Spojené království

7,8

8,3

7,3

6,1

3 904

Island

2,4

1,9

1,4

1,6

5

Norsko

1,7

1,9

1,2

1,3

65

Švýcarsko

0,8

0,7

 :

 

: Údaje nejsou k dispozici nebo nejsou zahrnuta v důsledku přerušení časové řady.
* Uvedeny údaje za rok 2014 místo do roku 2015.

 

Zdroj: Eurostat

 

Závažná materiální deprivace (%) v členských státech EU podle pohlaví v roce 2015*

 

Celkem

Muži

Ženy

Norsko

1,3

1,0

1,5

Island

1,6

1,1

2,1

Finsko

2,2

2,1

2,3

Nizozemí

2,5

2,5

2,6

Rakousko

3,6

3,8

3,3

Estonsko

4,5

4,3

4,7

Francie

4,5

4,4

4,6

Česká republika

5,2

4,6

5,8

Belgie

5,8

5,4

6,3

Slovinsko

5,8

5,4

6,2

Spojené království

6,1

5,8

6,4

Španělsko

6,4

6,5

6,3

Eurozóna (19 zemí)

7,1

7,1

7,1

Malta

8,1

8,2

8,0

Polsko

8,1

8,5

7,8

EU-28

8,2

8,2

8,3

Portugalsko

9,6

9,5

9,7

Itálie

11,5

11,8

11,2

Chorvatsko

13,8

13,9

13,6

Litva

13,9

13,4

14,4

Lotyšsko

16,4

15,4

17,3

Maďarsko

19,4

19,1

19,6

Řecko

22,2

22,1

22,2

Rumunsko

24,6

25,1

24,1

Bulharsko

34,2

33,0

35,3

Švýcarsko

:

:

:

Kypr

:

:

:

Německo

:

:

:

Dánsko

:

:

:

Irsko

:

:

:

Lucembursko

:

:

:

Švédsko

:

:

:

Slovensko

:

:

:

* Řazeno vzestupně od nejnižší po nejvyšší hodnotu pro celkem.

: Údaje nejsou k dispozici nebo nejsou zahrnuta v důsledku přerušení časové řady.

 

Zdroj: Eurostat

 

Závažná materiální deprivace (%) v členských státech EU v populaci 65 a více let v roce 2015*

 

Celkem

Muži

Ženy

Island

0,3

0,3

0,4

Norsko

0,4

0,4

0,4

Nizozemí

0,5

0,8

0,3

Finsko

1,2

1,0

1,4

Rakousko

1,4

1,3

1,4

Spojené království

1,6

2,1

1,2

Francie

1,9

1,3

2,3

Španělsko

2,2

1,8

2,4

Belgie

2,4

1,4

3,1

Česká republika

3,9

2,7

4,8

Eurozóna (19 zemí)

4,6

3,8

5,1

Malta

4,7

4,7

4,7

Estonsko

5,2

3,2

6,3

EU-28

5,7

4,7

6,6

Slovinsko

6,4

4,7

7,6

Polsko

7,9

6,2

9,0

Itálie

8,3

7,9

8,6

Portugalsko

8,4

6,7

9,6

Maďarsko

14,2

10,4

16,4

Chorvatsko

14,5

13,9

14,9

Řecko

15,2

13,7

16,5

Litva

18,2

16,1

19,3

Lotyšsko

18,2

15,1

19,7

Rumunsko

23,2

18,7

26,2

Bulharsko

40,9

34,4

45,3

Švýcarsko

:

:

:

Kypr

:

:

:

Německo

:

:

:

Dánsko

:

:

:

Irsko

:

:

:

Lucembursko

:

:

:

Švédsko

:

:

:

Slovensko

:

:

:

* Řazeno vzestupně od nejnižší po nejvyšší hodnotu pro celkem.

: Údaje nejsou k dispozici nebo nejsou zahrnuta v důsledku přerušení časové řady.

 

Stáhnout tiskovou zprávu Eurostatu (pdf).

 

Zdroj: Eurostat