Jaké jsou rozdíly mezi platem a mzdou v sociálních službách?

Mezi platovou (veřejnou) a mzdovou (soukromou) sférou existují významné rozdíly. Podle Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) rozdíl mezi platovou a mzdovou sférou v roce 2016 činil 1275 korun. Pouze u sociálních pracovníků v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené) je podle údajů ISPV mzda v soukromém sektoru vyšší než plat ve veřejné sféře.

Rozdíl mezi platem a mzdou u vybraných profesí v roce 2016

porovnání platů a mezd

plat

mzda

rozdíl

2212 Lékaři specialisté

71 199

49 639

21 560

3221 Všeobecné sestry bez specializace

32 478

22 847

9 631

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

24 010

21 138

2 872

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

22 134

19 659

2 475

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

23 059

23 185

-126

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

21 737

18 507

3 230

53212 Pracovníci přímé obslužné péče v oblasti pobytové péče

20 172

18 896

1 275

53295 Sanitáři

20 721

17 464

3 257

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Porovnání mediánu a průměru mezd v sociálních službách

Vedle průměrné mzdy je využíván také ukazatel mediánové mzdy, tj. mzdy, které dosahuje polovina pracovníků a polovina pracovníků naopak nedosahuje. Medián je hodnota, která rozděluje statistický soubor na dvě poloviny. Medián tedy přesněji než průměr vypovídá o reálně výši platů a mezd a je většinou nižší než průměr. V případě mediánu polovina pracovníků má mzdu či plat nižší a polovina vyšší, v případě průměrné mzdy tuto úroveň dosahuje méně než polovina pracovníků, respektive ji nedosahuje polovina ale například tři čtvrtiny.

Tabulka níže ukazuje porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře v roce 2016. Nejmenší rozdíl mezi mediánem a průměrem byl u sociálních pracovníků v oblasti veřejné správy a v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené). Naopak nejvyšší rozdíl mezi průměrem a mediánem je u sociálních pracovníků v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních a u sociálních pracovníků v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené), u kterých rozdíl mezi oběma hodnotami činil více než tisíc korun.

 

Porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře v roce 2016

porovnání mediánu a průměru v sociálních službách ve mzdové sféře

medián

průměr

rozdíl

rozdíl
v %

34126 Sociální pracovníci v azylových domech, nápravných a jiných zařízeních

23 252

24 626

1 374

6%

34124 Sociální pracovníci v oblasti péče o seniory (kromě péče o zdravotně postižené)

21 957

23 059

1 101

5%

34122 Sociální pracovníci v oblasti zdravotnictví (kromě péče o zdravotně postižené)

24 759

25 415

656

3%

34123 Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené

21 748

22 134

386

2%

34121 Sociální pracovníci v oblasti veřejné správy

26 086

26 434

348

1%

34125 Sociální pracovníci v oblasti péče o děti a mládež (kromě péče o zdravotně postižené)

23 835

24 010

175

1%

34127 Sociální pracovníci v poradenství (včetně pedagogicko-psychologických poraden)

24 779

24 867

88

0%

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO