Srovnání platů v sociálních službách s jinými profesemi

Možností v hodnocení platových a mzdových rozdílů je srovnání mezi jednotlivými příbuznými či obdobnými profesemi, popřípadě porovnání platů a mezd stejných (obdobných) profesí v různých sektorech (sociální resort, zdravotnictví, další resorty apod.). Tabulka níže ukazuje srovnání platů pracovníků přímé obslužné péče s platy hasičů a strážníků. Podle těchto údajů mají pracovníci přímé obslužné péče o 10 tisíc nižší plat než hasiči a o více než 13,5 tisíce nižší plat než strážníci.

 

Srovnání platů pracovníků přímé obslužné péče s platy hasičů a strážníků

53212 Pracovníci přímé obslužné péče

54114 Hasiči podnikových sborů

54125 Strážníci

20 172

29 148

32 726

rozdíl

-9 994

-13 572

rozdíl v %

-34 %

-41 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Následující tabulka srovnává platy ošetřovatelů v oblasti pobytové péče, sanitářů a praktických sester (zdravotnických asistentů). Plat ošetřovatelů v oblasti pobytové péče je podle těchto údajů o 2 tisíce korun, respektive o 10 % nižší než průměrný plat sanitářů a o 12 %, respektive 2,6 tisíce korun nižší než plat praktických sester (viz tabulka níže).

 

Srovnání platů ošetřovatelů v oblasti pobytové péče, sanitářů a praktických sester

53211 Ošetřovatelé v oblasti pobytové péče

53295 Sanitáři

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

18 695

20 721

21 316

rozdíl

-2 026

-2 621

rozdíl v %

-10 %

-12 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Sociální pracovníci mají podle údajů MPSV (Informační systém o průměrném výdělku – ISPV) o 11 tisíc, tj. o třetinu nižší platy než inspektoři policie, a o 10 tisíc nižší plat než úředníci finanční správy (viz tabulka níže).

 

Srovnání platů sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené s platy inspektorů Policie ČR a úředníků v oblasti financí

34123 Sociální pracovníci

33551 Inspektoři Policie ČR

43122 Úředníci v oblasti financí

22 134

33 132

32 155

rozdíl

-10 998

-10 021

rozdíl v %

-33 %

-31 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO

 

Poslední srovnání ukazuje, že platy sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené jsou na obdobné úrovni jako platy zdravotnických asistentů (praktické sestry) a platy všeobecných sester bez specializace. Sociální pracovníci v oblasti péče o zdravotně postižené mají v porovnání s platy zdravotnických asistentů (praktických sester) plat o 818 korun vyšší, oproti platům všeobecných sester bez specializace pak naopak nižší, a to o 713 korun, respektive o 3 % (viz tabulka níže).

 

Porovnání platů sociálních pracovníků v oblasti péče o zdravotně postižené s platy zdravotnických asistentů (praktických sester) a všeobecných sester bez specializace

34123 Sociální pracovníci

3256 Zdravotničtí asistenti (praktické sestry)

3221 Všeobecné sestry bez specializace

22 134

21 316

22 847

rozdíl

818

-713

rozdíl v %

3,8 %

-3,1 %

Zdroj: ISPV (2017). Kategorie pracovníků podle Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO