Kdo má nárok na porodné?

Podmínky nároku na porodné upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění. Žádost o porodné vyřizují kontaktní pracoviště úřadu práce podle trvalého pobytu žadatele, kterým je nejčastěji matka dítěte. Pokud matka během porodu zemře, může o porodné požádat otec dítěte. Nárok na porodné vzniká také osobě, která převzala dítě mladší jednoho roku věku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.

 

Porodné se vyplácí na první dvě děti

Současná právní úprava platí od novely účinné od ledna 2015. Podle ní se porodné vyplácí jen na první dvě živě narozené děti a pouze rodinám, jejichž příjem je nižší než 2,7násobek životního minima. Na další živě narozené děti se porodné nevyplácí. Dokládají se příjmy za kalendářní čtvrtletí předcházející čtvrtletí, ve kterém došlo k porodu. Pokud se dítě např. narodilo 22.6., což je 2. čtvrtletí (duben, květen, červen), doloží se příjmy za 1. čtvrtletí (leden, únor, březen). Porodné se vyplácí jednorázově. Při narození prvního dítěte činí jeho výše 13 000 korun, při narození druhého dítěte 10 000 korun. Narození dvojčat nebo vícerčat je chápáno jako narození prvního a druhého dítěte, proto se v takovémto případě vyplácí 23 000 korun (13 000 korun na první dítě + 10 000 korun na druhé dítě).

 

Současné podmínky nároku na porodné

Oprávněná osoba (žadatel)

Výše porodného

Příjem

Žena, která dítě porodila

Otec dítěte (pokud žena zemře)

Osoba, která dítě převezme do trvalé péče

První dítě: 13 000 Kč

Druhé dítě: 10 000 Kč

Třetí a další dítě: nevyplácí se

2,7násobek životního minima

 

Porodné se vyplácelo do konce roku 2010 na každé dítě

Do konce roku 2010 měla na porodné nárok každá žena bez ohledu na příjem na každé dítě, které se jí narodilo živé. Podmínky nároku byly razantně zpřísněny od ledna 2011, kdy bylo do zákona o státní sociální podpoře zavedeno testování příjmu a omezení výplaty porodného jen na první živě narozené dítě. Novela účinná od ledna 2015 umožnila vyplácet porodné i na druhé živě narozené dítě.

 

Na porodné má nárok zhruba každé páté narozené dítě

Tabulka uvedená níže popisuje počet živě narozených dětí, počet vyplacených dávek a ročně vyplacenou částku na porodném v období od roku 2009 do roku 2016. V souladu s právní úpravou zákona o státní sociální podpoře platnou před rokem 2011 mohlo být o porodné požádáno, jak již bylo uvedeno výše, na každé živě narozené dítě bez ohledu na příjem rodiny.

Statistické údaje z období let 2009 až 2010, kdy bylo živě narozeno zhruba 118 000 dětí a porodné bylo vyplaceno zhruba 118 000krát, dokládají, že žádost o porodné byla v uvedeném období podána na každé živě narozené dítě.

V roce 2011 došlo k výrazné změně, do zákona o státní sociální podpoře totiž bylo zavedeno testování příjmu a výplata porodného byla omezena jen na první živě narozené dítě. V důsledku toho došlo k razantnímu poklesu jak vyplacených dávek, tak vyplacené částky. Počet ročně vyplacených dávek a ročně vyplacené částky na porodném klesly zhruba pětinásobně.

Od uvedeného roku se porodné až dosud vyplácí pouze na pětinu živě narozených dětí, do rodin s příjmy nižšími, než je 2,7násobek životního minima.

K další podstatné změně došlo v letech 2012 až 2014, kdy se počet ročně vyplacených dávek a ročně vyplacené částky snížil přibližně o polovinu oproti předchozímu období. Změna byla ovlivněna novelou, která do zákona zavedla testování příjmu a omezení výplaty porodného pouze na první živě narozené dítě.  

Od ledna 2015 došlo vlivem další novely zákona ke dvojnásobnému zvýšení počtu vyplacených dávek a částky vyplacené na porodném. Tato novela zvýšila koeficient násobku životního minima z 2,4 na 2,7. Díky tomuto zvýšení má od roku 2015 na porodné nárok více rodin.

 

Tabulka uvádí počet živě narozených dětí, počet vyplacených dávek a ročně vyplacené částky na porodném v období od roku 2009 do roku 2016.

Rok

Počet živě narozených dětí (v tis.)

Počet vyplacených dávek (v tis.)

Vyplaceno v mil. Kč

2009

118,3

118,9

1 578,5

2010

117,2

117,9

1 564,7

2011

108,7

22,0

291,9

2012

108,6

11,0

143,8

2013

106,8

11,2

147,7

2014

109,9

10,9

142,5

2015

111,2

22,2

255,8

2016

112,7

22,5

256,3

Zdroj:  Data MPSV

 

(foto: pixabay.com)