Konference “Veřejná služba” (20. června 2017, Praha)

Konferenci “Veřejná služba” pořádá Asociace nestátních neziskových organizací v ČR v úterý 20. června 2017 od 9 do 16.30 (Husův dům, Jungmannova 22/9, 11000 Praha 1) – viz pozvánka a přihláška.
Cílem konference je popis současného využití nástroje Aktivní politiky zaměstnanosti Veřejné služby, tak vytvoření prostoru pro vyjádření jednotlivých aktérů, kteří daný nástroj AZP využívají, nebo se jich nějakou měrou dotýká. V průběhu konference budete mít možnost slyšet pohled mimo jiné zástupců Úřadu vlády ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí, Generálního ředitelství Úřadu práce, Svazu měst a obcí, neziskové organizace a v neposlední řadě klienta Úřadu práce, kterého se tento nástroj bude dotýkat.
Konferencí bychom rádi vyvolali širokou diskuzi, zda současný stav pojetí tohoto nástroje AZP je pro jednotlivé aktéry v souladu s jejich potřebami a zda reflektuje vize a cíle pro které nástroj vznikl a je realizován. Konference je pojata z části jako diskusní fórum s dostatečným prostorem pro dotazy z pléna i mezi řečníky.

Vzdělávací akce se realizuje prostřednictvím projektu ANNO ČR jako most mezi veřejnou správou a neziskovým sektorem – CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_041/0002233. pozvánka

 
 
Zdroj: helpnet.cz
 

 

(foto: freeimages.com)