Kraje vítají uvolnění 1,162 mld. korun na navýšení platů v sociálních službách

Vláda vyslyšela požadavek krajů. Uvolní finanční prostředky v sociálních službách a ve zdravotnictví. Kraje nyní volají, aby je obdržely co nejdříve. O uvolnění 1,162 mld. korun na navýšení platů sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách o 23 procent a nepedagogickým pracovníkům ve školství a pracovníkům v kultuře o 9,4 procenta rozhodla vláda 31. května 2017.  Uvolněné finanční prostředky kraje a jimi zřizované organizace použijí na růst platů a mezd.

„Vítáme uvolnění potřebných finančních prostředků vládou. Upozorňujeme však současně, že nyní bude záležet na rychlosti a operativnosti příslušných ministerstev při nastavování pravidel pro jejich čerpání. Nechceme, aby červencové navýšení nesly přechodně na svých bedrech jednotlivé nemocnice a sociální zařízení a čekaly, až se pravidla nastaví a schvalování uvolnění peněz dokončí. Aby se kraje vyhnuly případným procesním problémům, měly by být všechny podklady schváleny jednotlivými krajskými zastupitelstvy již v průběhu června,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová. Nařízení, které mění tarifní tabulky, schválila vláda ve středu 31. května, platy státních zaměstnanců se mají podle vládního nařízení č. 564/2006 Sb., zvýšit už od 1. července. 

„Obrátila jsem se již na ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo práce a sociálních věcí, abychom efektivní spoluprací proces schvalování a uvolňování finančních prostředků jednotlivým zařízením co nejvíce zkrátili. Rada Asociace krajů zasedá již 9.června a já společně se svými kolegyněmi a kolegy uděláme vše, abychom procesy do konce pololetí zvládli. Nyní to záleží ale především na obou ministerstvech,“ říká předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.
 

Situace v krajském zdravotnictví a sociálních službách je dlouhodobě kritická. Zavírají se oddělení v  nemocnicích po celé republice, z mnoha krajů zaznívá, že domovy důchodců přestávají přijímat seniory, protože nemají zaměstnance, kteří by se o ně starali. Řešení závažné situace ve zdravotnictví bylo na žádost předsedkyně Rady Asociace krajů AK ČR zařazeno také jako třetí programový bod na jednání celostátní tripartity, která se uskutečnila 29. května.
 
 
Zdroj: Asociace krajů České republiky (AKČR)
 
(foto: pixabay.com)
 
Aktualizováno 15. července 2017