Uživatelé služeb a pečující mohou do 30. září navrhovat kandidáty na cenu Pečovatelka roku 2017

Diakonie ČCE a Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR znovu vyhlašují Národní cenu sociálních služeb – Pečovatel/ka roku 2017. Jedná se o ocenění s dlouholetou tradicí. Cílem je podpořit pracovnice a pracovníky, jejichž každodenním úkolem je pečovat o druhé a pomáhat potřebným. Patronkou Národní ceny je opět populární herečka Hana Maciuchová. 

Oceněny budou tři kategorie: pracovník v sociálních službách (terénní, ambulantní a pobytové sociální služby); sociální pracovník; manažer sociálních služeb. Návrhy na jednotlivá ocenění mohou zasílat uživatelé služeb, jejich rodiny a přátelé, spolupracovníci a vedoucí výše jmenovaných služeb a zařízení až do 30. září 2017. Na jednotlivá ocenění mají být navrhováni mimořádně kvalitně pracující, obětaví a zodpovědní pracovníci a pracovnice sociálních služeb. Návrhy vyhodnotí komise složená z odborníků v oblasti sociálních služeb. Bližší informace k návrhům na ocenění lze nalézt na internetových stránkách www.pecovatelkaroku.cz.

Zapojit se ovšem bude moci i veřejnost. Na stránkách www.pecovatelkaroku.cz budou lidé od 15. do 30. října 2017 moci hlasovat pro své favoritky a favority v samostatné kategorii Cena veřejnosti.

Výsledky Národní ceny budou vyhlášeny na pražské Novoměstské radnici v úterý 7. listopadu 2017. Slavnostním odpolednem budou provázet patronka Národní ceny Hana Maciuchová a herec, recitátor a hudebník Alfred Strejček.

 „V současné době, kdy bojujeme o zásadní navýšení platů pečovatelek a pečovatelů, nelze hovořit o jejich práci, ale hlavně o jejich poslání. To je ta vyšší přidaná hodnota pomoci bližním, která tyto pracovníky stále ještě drží v sociálních službách. Je pak naší nezbytnou a milou povinností upozornit na ty nejlepší z nich a vzdát jim hold a úctu právě v Národní ceně sociálních služeb – Pečovatelce roku,“ říká Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

„Pečovatelé a pečovatelky, pracovníci v přímé péči, jsou pracovníky „v první linii“. Jejich práce znamená přímou pomoc konkrétním lidem. Od nich se tedy odvíjí vše další. Jen pokud konají svou práci dobře, mají sociální služby jako celek smysl. Proto chceme ocenit ty z nich, kteří ve své práci vynikají. Věříme, že ocenění pro ně bude posilou a pro ostatní bude znamenat inspiraci,“ dodává Jan Soběslavský, ředitel Diakonie ČCE.

 

Kontakt pro média 
Adam Šůra, sura@diakonie.cz, 777 198 015

 

Zdroj: Pečuj doma