WHO: Ostravská deklarace o životním prostředí a zdraví stanovila priority pro Evropu na dalších 6 let

Světová zdravotní organizace (World Health Organization) pořádala v Ostravě ve dnech 13. až 15. června ministerskou konferenci pod názvem Životní prostředí a zdraví. Účastnilo se jí na 600 delegátů z 53 zemí evropského regionu WHO včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí. Na závěr konference přijali delegáti Ostravskou deklaraci. Jedná se dokument, kterým se budou přinejmenším v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí.

Deklarace nastoluje agendu Světové zdravotní organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví, která bude nyní rozpracována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony. Z toho pak vzejdou konkrétní úkoly.

„Ostravská deklarace v sobě zahrnuje sedm hlavních cílů týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje. Za nejdůležitější považuji znečištěné ovzduší, které je příčinou vysoké úmrtnosti. Zde jsou největší úkoly. Dalším cílem je snaha, aby každá obec a každý člověk na světě měl nárok na čistou vodu. A do třetice chci zmínit, že se nám daří navazovat nová partnerství prostřednictvím prezentací měst, regionů a institucí OSN,“ řekla regionální ředitelka Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab s tím, že bude záležet na jednotlivých státech, jak zapracují výsledky cíle Ostravské deklarace do svých národních politik.

 

 

 

 

 

 

Další informace:

 

Fact sheets on environment and health priorities

 

Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO), Národní síť Zdravých měst ČR

(foto: Wikimedia Commons)