WHO: Ostravská deklarace o životním prostředí a zdraví stanovila priority pro Evropu na dalších 6 let

Světová zdravotní organizace (World Health Organization) pořádala v Ostravě ve dnech 13. až 15. června ministerskou konferenci pod názvem Životní prostředí a zdraví. Účastnilo se jí na 600 delegátů z 53 zemí evropského regionu WHO včetně ministrů zdravotnictví a životního prostředí. Na závěr konference přijali delegáti Ostravskou deklaraci. Jedná se dokument, kterým se budou přinejmenším v příštích šesti letech řídit vlády evropských zemí při zavádění jednotlivých kroků pro zlepšování životního prostředí.
Deklarace nastoluje agendu Světové zdravotní organizace v oblasti vlivu životního prostředí na zdraví, která bude nyní rozpracována na nižší úrovně, na jednotlivé státy a regiony. Z toho pak vzejdou konkrétní úkoly.
„Ostravská deklarace v sobě zahrnuje sedm hlavních cílů týkající se životního prostředí a udržitelného rozvoje. Za nejdůležitější považuji znečištěné ovzduší, které je příčinou vysoké úmrtnosti. Zde jsou největší úkoly. Dalším cílem je snaha, aby každá obec a každý člověk na světě měl nárok na čistou vodu. A do třetice chci zmínit, že se nám daří navazovat nová partnerství prostřednictvím prezentací měst, regionů a institucí OSN,“ řekla regionální ředitelka Kanceláře WHO pro Evropu Zsuzsanna Jakab s tím, že bude záležet na jednotlivých státech, jak zapracují výsledky cíle Ostravské deklarace do svých národních politik.
 

 

 

 

 

 

Další informace:

 • Declaration of the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health
 • Day 1 of Environment and Health Conference: Taking stock of the past to transform the future
 • Day 2 of Environment and Health Conference: Addressing inequalities, good governance, rights and resilience
 • Day 3 of Environment and Health Conference: Commitments to advance the agenda in Europe
 • Closing remarks at the Sixth Ministerial Conference on Environment and Health, by Dr Zsuzsanna Jakab, WHO Regional Director for Europe
 • United Nations agencies urge Europe’s action on 1.4 million annual deaths from polluted environments
 • Reviewing the health impact and effectiveness of urban green space interventions
 • Setting research priorities in environment and health
 • World Environment Day: health is intrinsically linked to the environment
 • Environment and health for the European cities in the 21st century: making a difference
 • Public Health Panorama
 • Environment and health in Europe: status and perspectives
 • Environment and health
 • Parma Declaration on Environment and Health
 • The New Urban Agenda
 • Mid-term Progress report on the European Environment and Health Process
 • Health 2020 – the European policy for health and well-being

 

Fact sheets on environment and health priorities

 • Factsheet 1 – Cities. Transport, health and environment 
 • Factsheet 2 – Cities. Urban planning and health 
 • Factsheet 3 – Climate change and health 
 • Factsheet 4 – Elimination of asbestos-related diseases 
 • Factsheet 5 – Chemical Safety. The importance of preventing early-life exposure to hazardous chemicals
 • Factsheet 6 – Reducing noise to promote health
 • Factsheet 7 – Water, sanitation and hygiene
 • Factsheet 8 – Environmental and health impact assessments
 • Factsheet 9 – Building environmentally sustainable health systems
 • Factsheet 10 – Air pollution. Better air for better health
 • Factsheet 11 – Contaminated sites and waste. Towards a circular economy
 • Bibliographical appendix for Fact sheets

 

Zdroj: Světová zdravotnická organizace (WHO), Národní síť Zdravých měst ČR

(foto: Wikimedia Commons)