Český překlad stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD

OECD (Frascati manual 2015) - obálkaTechnologická agentura ČR (TA ČR) představuje český překlad stěžejní kapitoly definic Frascati manuálu OECD. Tato kapitola je jednou z nejvýznamnějších kapitol dokumentu určeného pro posuzování aktivit výzkumu a experimentálního vývoje v souvislosti se statistickými a analytickými činnostmi, který vydává Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).

Dokument upravuje zejména metodiku pro sběr statistických údajů o výzkumu a vývoji (VaV), ale odkazují se na něj i evropská pravidla veřejné podpory (např. NK č. 651/2014).

Aktuální vydání vyšlo v říjnu 2015 a obsahuje nové kapitoly týkající se praktických aspektů sběru VaV dat v různých odvětvích, včetně příkladů, a zahrnuje rovněž oblast nepřímé podpory VaV, jako je například daňové zvýhodnění.

Ačkoliv český překlad této stěžejní kapitoly Frascati manuálu OECD bude sloužit primárně pro vnitřní potřebu TA ČR, dochází k jejímu zveřejnění po akceptaci překladu ze strany OECD. Pro zajištění kvality překladu byl překlad předložen odborné veřejnosti připomínkám od 4.4.2017 a následně prošel redakční úpravou. Český překlad byl akceptován ze strany OECD.

Frascati manuál ke stažení zde.

 

Zdroj: Technologická agentura ČR