Kraje: Na platy v sociálních službách nám chybí více jak třetina prostředků. Požadujeme 822 milionů korun z rezervy MPSV

Kraje z celé republiky opakovaně apelují na ministryni Marksovou, aby uvolnila prostředky ve výši 822 milionů korun, které vloni z vlastních rozpočtů vynaložily na růst platů v sociálních službách. Dnes proto ministryni Marksové odeslaly dopis, v němž požadují peníze z nevyčerpané rezervy úřadu práce. Rezerva podle jejího dřívějšího vyjádření čítá přibližně 4,5 miliardy korun.

“Znovu apeluji na paní ministryni, aby provedla potřebné kroky a 822 milionů krajům poslala. Potřebné peníze, jak sama řekla na červnové celostátní tripartitě, jsou dostupné v rezervě úřadů práce a jejich čerpání umožňuje zákon o rozpočtových pravidlech,“ řekla předsedkyně Rady Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová a dodává: „Skutečnost, že návrh krajů na využití prostředků z úřadů práce je zákonný a peníze lze bez problémů vyplatit, potvrdil také ministr financí Pilný na našem společném jednání. Rozhodnutí tedy zůstává zcela na paní ministryni.“

Výtah z listu Jany Vildumetzové, ve kterém mimo jiné stojí:

 „Svoji žádost opírám o Vaše informace z jednání celostátní tripartity ze dne 29. června 2017, kde jste informovala o disponibilních finančních zdrojích Generálního ředitelství Úřadu práce ČR ve výši přibližně 4,5 mld. Kč, a dále o výsledky mého jednání s ministrem financí…, kde bylo projednáno a potvrzeno, že uvolnění Vámi uváděných prostředků by bylo v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech, tj. zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů.“

Hejtmani navíc upozorňují, že na krajské rozpočty dopadne brzy další finanční zátěž související s navýšením platů v sociálních službách od 1. července. Peníze pro letošní období sice kraje obdržely, ale ty na růst platů nebudou stačit. „Už nyní víme, že ani prostředky ve výši 1,162 miliardy korun, které jsme obdrželi na růst platů v letošním roce, nebudou stačit na pokrytí veškerých výdajů. Chybí více jak třetina prostředků, které budeme muset opět hradit ze svého. Proto považujeme spolu s ostatními hejtmany uhrazení doplatků za loňský rok za nezbytné a zásadní,“ dodává Jana Vildumetzová.

 

Zdroj: Asociace krajů České republiky

 

(foto: pixabay.com)