Daňová kalkulačka pro výpočet odhadu daňových příjmů z RUD pro rok 2018 (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR) na svých stránkách zveřejnilo praktickou daňovou kalkulačku, pomocí které lze vypočítat odhad daňových příjmů obce na rok 2018 se zapracováním aktuální novely rozpočtového určení daní (RUD). Tabulka ukazuje předpokládanou výší daňových příjmů obce v roce 2017 a 2018. Daňové příjmy v roce 2018 jsou pro srovnání uvedeny v situaci před schválením novely RUD a po jejím schválení, která bude účinná od začátku roku 2018. Příjmy obce z RUD jsou pro rok 2017 zjištěny na základě údajů Ministerstva financí ČR v zákoně o státním rozpočtu na rok 2017 a na základě vyhlášky č. 272/2016 Sb.

Predikce příjmů pro rok 2018 vychází z daňových predikcí Ministerstva financí z května 2017 a z Návrhu vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů pro rok 2018.

Predikce příjmů bude v průběhu podzimu 2017 aktualizována, tak jak budou zpřesňovány predikce Ministerstva financí. Skutečné příjmy obce se však mohou o 5 % – 10 % lišit od uvedených výsledků, a to především podle vývoje české ekonomiky a daňové legislativy. Doporučujeme brát na toto zřetel.

 

Zdroj: Sdružení místních samospráv ČR