Praha zmírní pravidla pronájmu městských bytů, aby se dostaly potřebným. Bude také více spolupracovat s městskými částmi

Praha bude nově pronajímat byty potřebným domácnostem a bude v bytové politice více spolupracovat s městskými částmi. K revizi pravidel pronájmu městských bytů pražští radní přistoupili poté, co kontrola Ministerstva vnitra našla ve 30 bodech možný rozpor se zákonem. Šlo zejména o pravidla pro podání žádostí o nájem v městském bytě, například o vyloučení žádostí těch, kteří měli trvalý pobyt na území města kratší než pět let či automatické vyloučení všech žadatelů, kteří vlastní nemovitost. Kontrolu zákonnosti pravidel provedlo ministerstvo v roce 2018 na základě podnětu veřejné ochránkyně práv.

U bytů pro osoby v sociální tísni pravidla vyžadovala, aby domácnost žadatele měla příjem ve výši násobku průměrné měsíční mzdy v Praze. „Matka samoživitelka se třemi dětmi musela podle starých pravidel vydělávat minimálně 33 500 korun měsíčně, aby mohla žádat o městský byt pro osoby v sociální tísni. Přitom podle průzkumu z minulého roku má příjmy nad 30 000 korun pouze 4 procenta samoživitelek. Takové vymezení šlo naprosto proti smyslu existence bytů pro osoby v sociální tísni,“ uvádí radní hl. m. Prahy Adam Zábranský.

Vedení Prahy se shodlo v koaličním prohlášení, že obecní bytový fond bude využívat efektivněji – s bydlením pomáhat lidem, kteří nedosáhnou na tržní nájem bytu, a při posuzování klást důraz na bytovou nouzi žadatele. Stávající pravidla nebyla dostatečně transparentní, neobsahovala totiž žádný klíč, na základě kterého byli nájemci vybíráni. Nová pravidla obsahují transparentní bodová kritéria i možnost individuálního posouzení situace žadatele. Současně poprvé systematicky kombinují zajištění bydlení a různých typů podpory podle individuálních potřeb nájemců, ať už jde o zdravotní či sociální služby.

Nová pravidla také kladou daleko větší důraz na spolupráci s městskými částmi, a to zvláště v případě bytů pro osoby v sociální tísni. Městské části by měly zajišťovat sociální šetření u svých občanů, kteří chtějí žádat o magistrátní byt. V případě, že bude byt přidělen a domácnost bude mít nějaké potřeby podpory, obrátí se magistrát na městskou část a podporu společně zajistí. „Praha bude nově potřebovat úplně nové typy služeb, které za našimi nájemci dojdou až domů. Takové služby budou prospěšné i pro naše stávající nájemníky. Na zajištění jejich financování už magistrát intenzivně pracuje,“ dodává radní Adam Zábranský.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy