„Ráda bych u této příležitosti poděkovala všem pracovníkům sociálních služeb. Jejich práce si nesmírně vážím a vnímám ji jako nepostradatelnou,“ uvedla radní hl. m. Prahy Milena Johnová.

„Toto zařízení se skutečně věnuje péči a potřebám svých klientů. Například plán celého dne se vytváří ve spolupráci s konkrétním klientem a utváří se mu na míru. To je směr, který oceňuji, a město by v něm mělo pokračovat. Přála bych si, aby lidé začali vnímat osoby s postižením jako rovnocenné lidské bytosti,“ doplnila předsedkyně Výboru sociální politiku ZHMP Eva Horáková.

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická poskytuje celoroční pobytovou sociální službu lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Nabízí dva druhy sociálních služeb, a to domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Zřizovatelem domova je hlavní město Praha.

„Prostory jedné z budov rekonstruujeme, aby zde vznikla samostatná domácnost, kde budeme asistovat lidem s mentálním postižením, kteří potřebují zvýšenou ošetřovatelskou péči i péči zdravotníků. Základem je však poskytování sociální služby. Zároveň to bude domácnost, která tu bude pro klienty v závěrečném stadiu života. Budeme zatím jediní v naší zemi a věřím, že budeme dobrým příkladem pro druhé, proto u nás vzniká i vzdělávací centrum. Jsem moc ráda, že u nás dnes zasedl zastupitelský výbor pro sociální politiku, a doufám, že to není naposledy,“ sdělila ředitelka domova Lenka Kohoutová.