Města a obce mohou omezit výplatu doplatků na bydlení v konkrétních lokalitách

Po letech usilování mají města a obce díky novele zákona o hmotné nouzi v opatření obecné povahy konečně nástroj, kterým mohou omezit další koncentraci osob pobírajících dávky v hmotné nouzi, zejména doplatek na bydlení. Často totiž čelily stížnostem svých obyvatel, že se zhoršuje situace v daném konkrétním území, že tam roste počet přestupků a to jak majetkových, tak rušení nočního klidu, stížností na nepořádek apod. Na negativní důsledky soustředění příliš velkého počtu osob v nouzi do jedné lokality nebo dokonce objektu často upozorňovaly i neziskové organizace. Je tedy s podivem, že když se některá města snaží těmto problémům čelit, Agentura pro sociální začleňování varuje před užitím této zákonné pravomoci obcí (článek v MfDnes).  

Svaz v této souvislosti znovu upozorňuje, že uvedené opatření se nijak nedotkne dávek na bydlení osob, které již v dané lokalitě nebo objektu již bydlí. Jen už nebude možné sestěhovávat tam další osoby za finanční prostředky státu. Nakonec zvyšující se koncentrace osob v hmotné nouzi může být tou největší překážkou snahy o jejich inkluzi, tedy začlenění do společnosti.

Neočekáváme, že majitelé nemovitostí v dotčených lokalitách budou podávat žaloby na obce, aby tím zamezili vydání opatření obecné povahy. Naopak majitelé nemovitostí by měli spíše takový krok podpořit, neboť se tím cena jejich nemovitosti spíše zvýší. A ti majitelé nemovitostí, kteří provozují tzv. „obchod s chudobou“ budou mít naopak omezenější přístup k finančním prostředkům státu, které získávají prostřednictvím osob sociálně slabých. Jak již bylo uvedeno výše, záměrem tohoto nástroje je dekoncentrace, která by měla pomoci, aby v městech a obcích vyloučené lokality zanikaly a další nevznikaly.

Stejně jako stát nepodporuje bydlení rodin s dětmi v bytech hygienicky a stavebně nevyhovujících, nemůže podporovat ani jejich bydlení v místech, která mají nepříznivý dopad na vývoj dětí žijících ve vyloučených lokalitách.  

 

Dan Jiránek, SMO ČR

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky

 

(foto: pixabay.com)