Počet seniorů v Česku se za deset let zvýšil o půl milionu

Mezi roky 2007 až 2016 se počet seniorů v Česku zvýšil téměř o půl milionu (476 tisíc). Podle údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) měla Česká republika na konci roku 2016 necelé dva miliony obyvatel ve věku 65 a více let (1 988 922) z celkového počtu 10 578 820 obyvatel (tj. 18,8 % obyvatel). Tyto a další údaje zveřejnil Český statistický úřad v Demografické ročence krajů – 2007 až 2016. Z celkového počtu seniorů bylo 42 % mužů (830 tisíc). Průměrný věk obyvatel ČR byl 42 let (u mužů 40,6 a u žen 43,4 let). Na sto dětí ve věku 0 až 14 let připadalo 121 osob ve věku 65 a více let (“index stáří”). Průměrný věk matky při narození dítěte se za posledních 6 let (2011-2016) zvýšil o půl roku na 30,7. Průměrný věk matky při narození prvního dítěte se od roku 2007 zvýšil o 1,3 roku na necelých 29 let (28,9 let). Úhrnná plodnost se opět meziročně zvýšila na 1,631 dítěte “na jednu ženu”.

V roce 2016 se narodilo 112 663 živě narozených dětí, mrtvě se narodilo 420 dětí. Mrtvorozenost se od roku 2007 zvýšila z 2,7 na 3,7 mrtvě narozených dětí na tisíc narozených dětí. Zemřelo celkem 107 750 lidí, tj. o téměř pět tisíc méně než se narodilo dětí. Do jednoho roku zemřelo 317 dětí, z toho do jednoho měsíce (28 dní) 192 dětí, tj. 61 % všech úmrtí do jednoho roku. Mezi roky 2007 až 2016 klesla kojenecká i novorozenecká úmrtnost. Kojenecká úmrtnost (tj. do jednoho roku věku dítěte) z 3,1 na 2,8 zemřelých na tisíc živě narozených a novorozenecká úmrtnost (tj. do 28. dne věku dítěte) z 3,1 na 2,8 zemřelých na tisíc živě narozených dětí. Nejvíce lidí (přes 18 tisíc, respektive 17 %) zemřelo ve věku 85-89 let, druhou nejčastější věkovou kategorií byl věk 80-84 let (16 % zemřelých).

Průměrný věk při prvním rozvodu byl u mužů necelých 43 let (42,7 roku) a u žen 42,0 let. Nejvíce menželství bylo ukončeno po 15 letech trvání (10,7 tisíc z celkem necelých 25 tisíc rozvodů, tj. 43 % všech rozvodů). Ve 41 % rozvodů nebylo žádné nezletilé dítě, ve 30 % jedno dítě, ve 28 % dvě děti a ve 3 % rozvodů byly ve vztahu tři děti.

Naděje dožití při narození (střední délka života) se v uvedeném období (2007-2016) zvýšila u mužů o 2,55 roku na 76,22 let a u žen o 2,15 roku na 82,05 roku v roce 2016. Naděje dožití ve věku 60 roků v roce 2016 byla 19,91 let u mužů a 24,22 roku u žen.

 

Vybrané demografické údaje a ukazatele v letech 2011 až 2016

    2011 2012 2013 2014 2015 2016
Stav obyvatel k 1.7. 10 496 672 10 509 286 10 510 719 10 524 783 10 542 942 10 565 284
v tom: muži 5 153 009 5 160 913 5 161 617 5 169 146 5 180 242 5 193 012
  ženy 5 343 663 5 348 373 5 349 102 5 355 637 5 362 700 5 372 272
Stav obyvatel k 31.12. 10 505 445 10 516 125 10 512 419 10 538 275 10 553 843 10 578 820
v tom ve věku: 0 108 753 108 692 106 829 109 943 110 777 112 544
    1 –   4 481 937 473 008 459 433 447 126 439 417 442 290
    5 –   9 497 702 522 828 551 324 574 904 591 957 593 168
  10 – 14 452 849 455 768 459 869 469 072 481 565 499 273
  15 – 19 541 105 510 265 479 874 463 083 458 003 458 673
  20 – 24 671 462 660 086 645 014 623 989 590 522 553 701
  25 – 29 721 200 711 493 704 759 696 939 690 104 685 593
  30 – 34 847 314 813 113 776 816 749 002 736 368 730 407
  35 – 39 918 039 936 824 934 397 917 230 885 086 848 689
  40 – 44 718 925 745 793 788 383 838 729 880 941 914 338
  45 – 49 705 709 710 290 699 388 692 290 696 832 713 002
  50 – 54 649 679 634 324 642 764 668 093 685 062 694 843
  55 – 59 745 595 730 876 709 023 680 114 653 439 631 422
  60 – 64 743 740 735 147 729 002 727 355 721 358 711 955
  65 – 69 595 116 635 869 657 256 671 051 692 992 691 356
  70 – 74 402 749 423 602 452 772 482 043 495 189 532 653
  75 – 79 307 188 301 966 303 467 308 614 323 695 340 072
  80 – 84 234 820 238 033 237 196 236 599 232 005 229 227
  85 – 89 124 404 126 082 128 160 131 259 135 023 138 667
  90 – 94 31 495 36 938 42 044 45 374 47 086 48 997
  95 + 5 664 5 128 4 649 5 466 6 422 7 950
v tom ve věku:   0 – 14 1 541 241 1 560 296 1 577 455 1 601 045 1 623 716 1 647 275
  15 – 64 7 262 768 7 188 211 7 109 420 7 056 824 6 997 715 6 942 623
  65 + 1 701 436 1 767 618 1 825 544 1 880 406 1 932 412 1 988 922
Průměrný věk 41,1 41,3 41,5 41,7 41,9 42,0
Index stáří (65+ / 0 -14 v %) 110,4 113,3 115,7 117,4 119,0 120,7
Muži   5 158 210 5 164 349 5 162 380 5 176 927 5 186 330 5 200 687
v tom ve věku:   0 – 14 790 934 800 529 809 217 821 465 832 609 844 648
  15 – 64 3 675 822 3 640 265 3 601 234 3 577 437 3 550 303 3 526 294
  65 + 691 454 723 555 751 929 778 025 803 418 829 745
Průměrný věk 39,6 39,8 40,0 40,2 40,4 40,6
Ženy   5 347 235 5 351 776 5 350 039 5 361 348 5 367 513 5 378 133
v tom ve věku:   0 – 14 750 307 759 767 768 238 779 580 791 107 802 627
  15 – 64 3 586 946 3 547 946 3 508 186 3 479 387 3 447 412 3 416 329
  65 + 1 009 982 1 044 063 1 073 615 1 102 381 1 128 994 1 159 177
Průměrný věk 42,5 42,7 42,9 43,1 43,3 43,4
Narození celkem 108 990 108 955 107 117 110 252 111 162 113 083
z toho mrtvě 317 379 366 392 398 420
Mrtvorozenost 2,9 3,5 3,4 3,6 3,6 3,7
Živě narození 108 673 108 576 106 751 109 860 110 764 112 663
v tom: muži 55 789 55 536 54 702 56 410 56 817 57 837
  ženy 52 884 53 040 52 049 53 450 53 947 54 826
v tom podle pořadí dítěte:            
  první 50 989 51 476 51 092 52 106 53 223 54 918
  druhé 42 156 41 826 40 078 41 196 41 276 41 302
  třetí 11 101 10 964 11 152 11 791 11 598 11 767
  čtvrté a další 4 427 4 310 4 429 4 767 4 667 4 676
mimo manželství celkem 45 421 47 088 48 000 51 267 52 976 54 733
v % z živě narozených    41,8 43,4 45,0 46,7 47,8 48,6
Do 2500 g   8 260 8 664 8 561 8 443 8 466 8 485
Průměrný věk matky při narození dítěte: 30,2 30,3 30,5 30,6 30,7 30,7
  první 28,3 28,5 28,7 28,7 28,9 28,9
  druhé 31,3 31,4 31,5 31,6 31,7 31,8
  třetí 33,5 33,5 33,5 33,6 33,9 33,9
Počet porodů: dvojčata 2 049 1 987 1 779 1 683 1 617 1 667
  trojčata 10 8 12 11 13 10
  čtyřčata a vícerčata  –   –  1  –   –   – 
Předmanželské koncepce 8 161 8 019 7 565 7 622 7 724 7 892
Podíl předmanželských koncepcí (v %) 25,6 25,6 24,8 25,0 25,0 24,8
Živě narození na 1 000 obyvatel 10,4 10,3 10,2 10,4 10,5 10,7
Úhrnná plodnost 1,427 1,452 1,456 1,528 1,570 1,631
Potraty   38 864 37 733 37 687 36 956 35 761 35 921
v tom podle druhu:            
samovolné 13 637 13 515 13 708 13 857 14 082 14 212
UPT1) 24 055 23 032 22 714 21 893 20 403 20 406
ostatní vč. EUG2)  1 172 1 186 1 265 1 206 1 276 1 303
Umělá přerušení těhotenství celkem 24 055 23 032 22 714 21 893 20 403 20 406
z toho ze zdravotních důvodů 4 400 4 488 4 350 4 430 4 114 4 228
Potraty celkem na 100 narozených 35,7 34,6 35,2 33,5 32,2 31,8
Umělá přerušení těhotenství na 100 narozených 22,1 21,1 21,2 19,9 18,4 18,0
Úhrnná potratovost 0,519 0,509 0,516 0,513 0,506 0,515
Zemřelí celkem 106 848 108 189 109 160 105 665 111 173 107 750
v tom ve věku: 0 298 285 265 263 272 317
  z toho do 28 dní 186 175 151 172 165 192
    1 –   4 77 68 66 65 62 72
    5 –   9 41 48 51 53 50 43
  10 – 14 54 57 37 40 52 51
  15 – 19 210 188 185 165 129 129
  20 – 24 381 303 334 283 290 268
  25 – 29 376 369 394 359 365 345
  30 – 34 590 585 522 465 445 455
  35 – 39 886 907 839 794 826 772
  40 – 44 1 173 1 167 1 141 1 167 1 208 1 215
  45 – 49 1 881 1 872 1 876 1 772 1 708 1 707
  50 – 54 3 215 2 907 2 730 2 660 2 720 2 639
  55 – 59 5 993 5 697 5 288 4 799 4 471 4 322
  60 – 64 9 327 9 098 8 832 8 282 8 341 7 749
  65 – 69 10 848 11 422 12 124 11 762 12 080 11 918
  70 – 74 10 933 11 441 12 070 12 198 13 553 13 616
  75 – 79 14 423 13 915 13 657 13 041 13 550 13 695
  80 – 84 19 271 19 223 18 978 17 788 18 519 16 806
  85 – 89 17 900 18 387 18 400 17 645 18 904 18 245
  90 – 94 6 770 8 115 9 442 10 257 11 299 10 900
  95 + 2 201 2 135 1 929 1 807 2 329 2 486
v tom ve věku:   0 – 14 470 458 419 421 436 483
  15 – 64 24 032 23 093 22 141 20 746 20 503 19 601
  65 + 82 346 84 638 86 600 84 498 90 234 87 666
Muži   54 141 54 550 55 098 53 740 55 934 54 880
v tom ve věku:   0 – 14 272 265 252 241 252 269
  15 – 64 16 598 15 835 15 113 14 232 14 060 13 347
  65 + 37 271 38 450 39 733 39 267 41 622 41 264
Ženy   52 707 53 639 54 062 51 925 55 239 52 870
v tom ve věku:   0 – 14 198 193 167 180 184 214
  15 – 64 7 434 7 258 7 028 6 514 6 443 6 254
  65 + 45 075 46 188 46 867 45 231 48 612 46 402
Zemřelí na 1000 obyvatel 10,2 10,3 10,4 10,0 10,5 10,2
Novorozenecká úmrtnost 1,7 1,6 1,4 1,6 1,5 1,7
Kojenecká úmrtnost 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2,8
Muži
Naděje dožití při narození
74,69 75,00 75,23 75,78 75,82 76,22
Naděje dožití ve věku 60 roků 18,94 19,09 19,21 19,59 19,58 19,91
Ženy
Naděje dožití při narození
80,74 80,88 81,13 81,69 81,45 82,05
Naděje dožití ve věku 60 roků 23,02 23,11 23,28 23,78 23,51 24,22
Zemřelí podle příčiny úmrtí
Celkem
           
dopravní nehody (V01 – V99) 871 813 760 786 811 715
sebevraždy (X60 – X84) 1 589 1 647 1 573 1 488 1 384 1 316
Muži              
dopravní nehody (V01 – V99) 651 624 590 598 635 536
sebevraždy (X60 – X84) 1 337 1 370 1 291 1 195 1 130 1 059
Ženy              
dopravní nehody (V01 – V99) 220 189 170 188 176 179
sebevraždy (X60 – X84) 252 277 282 293 254 257
Přistěhovalí   22 590 30 298 29 579 41 625 34 922 37 503
v tom: muži 12 440 17 054 16 467 23 115 19 022 20 817
  ženy 10 150 13 244 13 112 18 510 15 900 16 686
v tom ve věku:  0 – 14 3 087 3 399 3 592 5 781 5 499 5 309
  15 – 64 18 974 26 318 25 299 34 990 28 567 31 339
  65 + 529 581 688 854 856 855
Přistěhovalí na 1 000 obyvatel 2,2 2,9 2,8 4,0 3,3 3,5
Vystěhovalí   5 701 20 005 30 876 19 964 18 945 17 439
v tom: muži 3 109 11 901 18 040 11 238 10 502 9 417
  ženy 2 592 8 104 12 836 8 726 8 443 8 022
v tom ve věku:   0 – 14 873 1 645 2 402 2 096 2 093 2 039
  15 – 64 4 617 17 966 27 791 17 222 16 124 14 758
  65 + 211 394 683 646 728 642
Vystěhovalí na 1 000 obyvatel 0,5 1,9 2,9 1,9 1,8 1,7
Přírůstek stěhováním 16 889 10 293 -1 297 21 661 15 977 20 064
v tom: muži 9 331 5 153 -1 573 11 877 8 520 11 400
  ženy 7 558 5 140 276 9 784 7 457 8 664
v tom ve věku:   0 – 14 2 214 1 754 1 190 3 685 3 406 3 270
  15 – 64 14 357 8 352 -2 492 17 768 12 443 16 581
  65 + 318 187 5 208 128 213
Vnitrokrajské stěhování    231 694 232 828 234 094 238 339 242 113 250 722
v tom: muži 109 188 109 219 108 933 110 212 111 930 117 033
  ženy 122 506 123 609 125 161 128 127 130 183 133 689
v tom ve věku:   0 – 14 52 960 54 942 56 241 58 150 58 413 59 998
  15 – 64 165 221 164 412 163 870 166 002 168 028 175 441
  65 + 13 513 13 474 13 983 14 187 15 672 15 283
Přírůstek
Celkový
  18 714 10 680 -3 706 25 856 15 568 24 977
v tom: muži 10 979 6 139 -1 969 14 547 9 403 14 357
  ženy 7 735 4 541 -1 737 11 309 6 165 10 620
Přirozený   1 825 387 -2 409 4 195 -409 4 913
v tom: muži 1 648 986 -396 2 670 883 2 957
  ženy 177 -599 -2 013 1 525 -1 292 1 956
Stěhováním 16 889 10 293 -1 297 21 661 15 977 20 064
Přírůstek na 1 000 obyvatel:            
  celkový 1,8 1,0 -0,4 2,5 1,5 2,4
  přirozený 0,2 0,0 -0,2 0,4 -0,0 0,5
  stěhováním 1,6 1,0 -0,1 2,1 1,5 1,9

 

Více údajů viz Demografická ročenka krajů – 2007 až 2016

 

Zdroj: Český statistický úřad

 

(foto: Patrick Moore, freeimages.com)