Pozvánka na konferenci Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci společně s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR a InternetPoradnou.cz v Olomouci zve na II. ročník odborné konference s názvem „Zdravotní postižení v kontextu sociální práce“.
Konference bude tematicky zaměřena zejména na neformální péči, poradenství, rodinnou politiku a dobrovolnictví.
Nad konferenci převzal záštitu děkan CMTF UP prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.
 
Konference se koná v pátek 20. října 2017 od 9.00 h. do 15.00 hodin v AULE CMTF UP, Univerzitní ul. 22 v Olomouci. 
 
Účast na konferenci je bezplatná.

Pořadatelé by byli rádi, aby se konference stala místem setkávání a sdílení oborové teorie a praxe, resp. prostorem pro výměnu názorů, poznatků a zkušeností mezi akademiky, praktiky a studenty, tedy mezi všemi, kteří se sociální práci a službám věnují. Proto bude součástí konference i prezentace bakalářských a diplomových prací, v oborové souvislosti orientovaných na zdravotní postižení, osoby s postižením a jejich blízké.

 
Další informace lze získat e-mailem s předmětem: „konference ZPKSP“ – adresa libor.novosad@seznam.cz.
 
Přihlásit se lze nejpozději do 20. září 2017.
 
 

 

(foto: pixabay.com)