Pracovní zkušenost během studia získalo 80 % mladých Čechů

Pracovní zkušenost během studia má mnoho mladých. Praxe jim pomáhá najít odpovídající pracovní uplatnění. Přesto velká část z nich uvádí, že v zaměstnání není dostatečně využívána jejich kvalifikace. Svou kvalifikaci nevyužívá v zaměstnání více než třetina mladých lidí v Česku. „Pracovní zkušenost během studia získalo 80 % mladých Čechů. Většinou jde o povinnou součást jejich vzdělávání. Absolvovat praxi při studiu musí 67 % z nich. Konkrétně jí dosáhlo 510 tisíc mužů a 464 tisíc žen ve věku 20 až 34 let,“ konstatuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová. Více než třetina osob přitom musela vykonat praxi delší než půl roku. Dlouhodobou povinnou praxí jsou nejčastěji vybaveni absolventi učňovských oborů bez maturity.

Pro nalezení vhodného pracovního uplatnění je pro mladé kromě praxe klíčová i ochota stěhovat se. „Podle statistik změnilo bydliště kvůli práci 167 tisíc mladých zaměstnaných, tj. necelých 13 %. Šlo hlavně o vysokoškoláky a středoškoláky s maturitou. Nejvíce se mladí stěhovali za prací v rámci Česka. Jen 28 tisíc z nich zvolilo zahraničí,“ říká Gabriela Strašilová z odboru statistiky trhu práce ČSÚ.

Převážná část lidí do 34 let získala své zaměstnání buď prostřednictvím příbuzných či známých, nebo přímým kontaktováním zaměstnavatele. Necelých 14 % si našlo zaměstnání díky inzerátu a malá část pak prostřednictvím úřadu práce nebo soukromé pracovní agentury.

Spokojenost mladých v zaměstnání se následně odvíjí i od toho, nakolik mohou uplatnit svoji kvalifikaci. Rozdíly jsou dány např. dosaženým vzděláním. Většina pracujících se základním vzděláním není spokojena s využitím svých znalostí a dovedností v praxi. Nespokojenost vyjádřila téměř polovina respondentů se středním vzděláním bez maturity a bezmála 40 % středoškoláků s maturitou. Naopak mezi vysokoškoláky bylo nespokojeno jen 13 % osob, šlo zejména o absolventy oborů umění a humanitní vědy.

Výběrové šetření o lidech ve věku 20 až 34 let na trhu práce proběhlo v roce 2016. První předběžná data publikoval ČSÚ v analýze (viz Svou kvalifikaci nevyužívá v zaměstnání více než třetina mladých).

Detailní výsledky za všechny členské země EU budou k dispozici v roce 2018.

 

Zdroj: ČSÚ

 

(foto: pixabay.com)