Zabraňme vylidňování území, aneb jak zajistit dostupnost zdravotních a sociálních služeb

Senát a Svaz měst a obcí ČR opět pořádají společný seminář zaměřený na probíhající změny v území. Seminář se tentokrát zaměřuje na nedostupnost zdravotnických služeb, lékárenské péče a nedostatek lékařů, lékárníků a pracovníků ve zdravotnictví. V rámci semináře bude představen komplexní pohled na zdravotní a sociální oblast.

Seminář se uskuteční v  úterý 19. září 2017 od 9:30 hodin v Senátu PČR (jednací sál Valdštejnského paláce) a pořádá ho Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR a Svaz měst a obcí ČR.

Seminář se bude věnovat nejen problematice nedostatku lékařů, ale také nedostatku zdravotních sester a lékárníků, role státu, zazní zde pohled jak malých obcí, tak velkých měst, která se s problematikou nedostatku těchto pracovníků potýkají. Společně s odborníky z této oblasti z ministerstev a oborových organizací vystoupí také členové senátního výboru pro zdravotnictví a sociální politiku a Svazu měst a obcí ČR.

Pokud máte zájem se semináře zúčastnit, vyplňte registrační formulář.

 

Program:

 • 9:00 – 9:30 Registrace, občerstvení
 • 9:30 – 9:45 Přivítání, úvodní slova
  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
  Ing. Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku Svazu měst a obcí ČR JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ministr zdravotnictví
 • 9:45 – 10:05 Nedostatek lékařů a personálu ve zdravotnictví a role státu
  Ing. Helena Rögnerová, ředitelka Odboru dohledu nad zdravotním pojištěním, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • 10:05 – 10:20 Síť a její kontext – známe tvůrce a správce?
  prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR
 • 10:20 – 10:35 Sociálně – zdravotní pomezí, slaďování sociální práce a zdravotní péče
  Mgr. Jan Vrbický, vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí
 • 10:35 – 10:45 Bariéry rozvoje sociálních a zdravotních služeb
  Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky
 • 10:45 – 11:00 Diskuse
 • 11:00 – 11:30 Přestávka, občerstvení
 • 11:30 – 11:45 Dostupnost lékárenské péče na venkově
  PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory
 • 11:45 – 12:00 Zdravotní sestry v systému dostupné zdravotní péče
  Mgr. Jana Pultarová, členka prezidia České asociace sester
 • 12:15 – 12:30 vystoupení Česká lékařská komora – prezident MUDr. Milan Kubek
 • 12:45 – 13:00 Diskuse
 • 13:00 – 13:15 S čím se potýká vesnický lékař
  MUDr. Martin Dudek, praktický lékař pro dospělé
 • 13:15 – 13:30 „Co může samospráva udělat pro kvalitnější život občanů?“
  Mgr. Dagmar Terelmešová, místostarostka města Dobřany
 • 13:30 – 13:45 Diskuse
 • 13:45 – 13:50 Závěr

Moderuje Ing. Dan Jiránek, jednatel pobočného spolku SMO ČR

 

Zdroj: Svaz měst a obcí České republiky

 

(foto: pixabay.com)