Vzdělávací kurz pro pracovníky obcí a úřadů práce na podporu sociální práce s neformálními pečujícími

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ připravuje pro sociální pracovníky veřejné správy – především pro sociální pracovníky úřadů práce a obecních úřadů – nabídku kurzů dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu sociální práce s neformálními pečujícími. Kurz v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) se zaměří na možnosti vhodné podpory neformálně pečujících a pro účastníky bude zdarma. Kurzy se uskuteční od března 2018 v různých krajích. Účastníci kurzu si zopakují základní komunikační techniky při navazování kontaktu s pečujícími a naučí se identifikovat a komplexně posuzovat jejich specifické potřeby v závislosti na tom, o koho pečují. Dále si vyjasní, jaké kompetence mají ve vztahu k pečujícím osobám v závislosti na svém pracovním zařazení (pracovníci ÚP, pracovníci obecních úřadů) a získají informace o všech nástrojích podpory pečujících rodin.

Účastníci se dále seznámí s praktickými tipy, jak efektivně využívat při své práci sítě, které podporují pracovníka jako koordinátora případu. Nakonec se zorientují v problematice syndromu vyhoření, kterému jsou pečující často vystaveni, a osvojí si povzbudivý způsob jednání. Kurz je koncipován tak, aby účastníci měli dostatek prostoru pro sdílení dobré praxe a diskusi obtížných případů.

Pokud Vás tato nabídka vzdělávání oslovila a měl(a) byste Vy nebo Vaši podřízení zájem se kurzu zúčastnit, napište Mgr. Andree Dvořákové (andrea.dvorakova@fdv.cz). Po vyhlášení termínů Vás budou organizátoři informovat e-mailem. Bude-li v určitém regionu vyšší zájem o kurz, pak je možné kurz uspořádat přímo tam. V případě, že znáte někoho, kdo by se kurzu rád zúčastnil, budeme rádi za její sdílení s Vašimi přáteli, kolegy nebo organizacemi, se kterými spolupracujete, ve Vašem městě, obci a regionu.

Fond dalšího vzdělávání nyní připravuje akreditaci kurzu u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a Ministerstva vnitra (MV), která by měla proběhnout během ledna 2018. Bližší informace o obsahu kurzu naleznete od poloviny ledna na internetové stránce Fondu dalšího vzdělávání nebo na facebookovém profilu „Podpora neformálních pečujících“.