MPSV již z EU rozdělilo 45 z celkových 67 miliard na zaměstnanost

Rozpočet Operačního programu Zaměstnanost (OPZ), který resort řídí v programovém období 2014 – 2020, je již ze dvou třetin přidělen na jednotlivé projekty. Zároveň se podařilo o rok dříve splnit povinný milník čerpání.

Velkému zájmu žadatelů se těší výzvy zaměřené na podporu slaďování rodinného a pracovního života. „Například podzimní výzvy pro zájemce o vybudování či provoz dětských skupin zaznamenaly rekordní zájem, přišlo nám přes 700 žádostí za skoro 2 miliardy korun,“ uvedl Kučera. Podobný ohlas mají také výzvy na podnikové vzdělávání zaměstnanců.

Resort dosud vyhlásil celkem 87 výzev pro předkládání projektových žádostí. V rámci těchto výzev bylo předloženo skoro devět tisíc žádostí o podporu. Hodnocením prošlo úspěšně zhruba 3,6 tisíce projektů, které si mezi sebou rozdělí 45 miliard korun. Celková alokace OPZ je přibližně 67 miliard korun, v závislosti na aktuálním kurzu eura.

Čerpání evropských peněz musí probíhat plynule a v dostatečném objemu, jinak hrozí jejich odejmutí. „Žádosti o platbu, které byly odesílány Evropské komisi, už přesáhly 9,3 miliard korun,“ uvedl náměstek pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů Martin Kučera. Tato hodnota přitom odpovídá požadavku, který musí MPSV splnit ke konci roku 2018.

Projekty OPZ pomáhají lidem ohroženým na trhu práce, podporují rovné příležitosti žen a mužů, vzdělávání zaměstnanců, sociální začleňování a boj s chudobou a také modernizaci veřejné správy. Více informací o OPZ najdete na www.esfcr.cz

 

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

(foto: freeimages.com)