Nejdůležitější daňové změny pro rok 2018 v důsledku zvýšení minimální mzdy

Od 1. ledna 2018 se zvyšuje minimální mzda na 12 200 korun za měsíc (pro týdenní pracovní dobu 40 hodin). V důsledku toho se mění daň z příjmů fyzických osob. Daňové zvýhodnění na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (1 800 Kč ročně), tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně, a slevu za umístění dítěte bude možné uplatnit až do výše 12 200 korun.

Zvyšuje se také částka osvobození od daně u pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí na 439 200 korun ročně. Nově se umožňuje prohlášení zaměstnance k uplatnění nezdanitelné části základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění učinit (stvrdit) i jinak než vlastnoručním podpisem – např. elektronickým podpisem nebo jinou formou autentického potvrzení správnosti údajů.

Daňový bonus může uplatnit poplatník, který ve zdaňovacím období měl příjem podle § 6 z příjmů ze závislé činnosti a § 7 z podnikání (vyloučeny tedy budou příjmy § 8 z kapitálového majetku a § 9 příjmy z nájmu) alespoň ve výši šesti-násobku minimální mzdy; tedy v úhrnu za zdaňovací období nejméně 73 200 korun. V souvislosti s tím se zvýšil hrubý měsíční příjem nutný pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na 6 100 Kč.

Poplatník není povinen podat daňové přiznání ze závislé činnosti malého rozsahu (do 2 500 Kč) srážkovou daní v situaci, kdy obdrží vedle příjmů od svého zaměstnavatele současně jiný typ příjmů ze závislé činnosti, který představuje zanedbatelný příjem (např. odměna člena volební komise).

Ruší se omezení uplatnění slevy na dani na druhého z manželů a daňového zvýhodnění na vyživované děti u poplatníků, kteří v rámci vyčíslení dílčího základu daně z příjmů ze samostatné činnosti a z příjmů z nájmu uplatnili výdaje procentem z příjmů, přičemž součet dílčích základů daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % celkového základu daně.

V roce 2018 dojde k náběhu posledních dvou fází elektronické evidence tržeb.

Dnem 1. března 2018 startuje třetí fáze elektronické evidence tržeb. Povinnost evidence se bude vztahovat na ostatní činnosti, které nejsou v 1., 2. nebo 4. fázi, například svobodná povolání, doprava, zemědělství, stravování a pohostinství (tržby z dodání zboží).

Dnem 1. června 2018 se jako poslední do evidence zapojí podnikatelé v oblasti vybraných řemesel a výrobních činností, například výrobci oděvů, hraček, elektrikáři, kadeřnice, maséři.

Viz kompletní informace o tom, koho se týká elektronická evidence tržeb v dalších fázích.

Přehled všech nejvýznamnějších daňových změn pro rok 2018 naleznete na stránkách Finanční správa.cz.

 

Zdroj: financnisprava.cz

 

(foto: pixabay.com)