Studie ukazuje na souvislost mezi zhoršováním sluchu a demencí

Studie zveřejněná 7. prosince 2017 naznačuje, že ztráta sluchu by mohla souviset se zhoršením kognitivních funkcí nebo demencí. Výzkumníci z Trinity College v Dublinu přezkoumali a analyzovali výsledky 36 různých studií zahrnujících více než 20 000 lidí, které se zabývaly souvislostmi mezi ztrátou sluchu a demencí. Zjistili, že ztráta sluchu s věkem má malou, ale signifikantní spojitost s kognitivním poklesem a demencí.

Clare Walton, ředitelka výzkumu a komunikace, k tomu uvedla: “Existují důkazy o tom, že ztráta sluchu je rizikovým faktorem pro vznik demence, jak ukázala již velká studie v Lancet Commission počátkem tohoto roku. Tento výzkum přezkoumal a znovu analyzoval výsledky několika předchozích studií a výsledky posilují důkazy o potenciální vazbě mezi ztrátou sluchu a kognitivním poklesem nebo demencí.”

Existuje několik teorií o tom, jak může ztráta sluchu přispívat k riziku demence. Mechanismus vztahu mezi sluchem a kognitivním zhoršením však dosud není znám. Teorie poukazují na přenos informací mezi částmi mozku nezbytný pro porozumění a zpracování zvukové informace nebo že zhoršení sluchu vede k vyšší sociální izolaci.

“Je důležité si uvědomit, že ne všechny případy ztráty sluchu souvisí s demencí. Je také důležité pravidelně kontrolovat sluch, zejména v polovině života a ve vyšším věku, a postupovat podle pokynů lékaře”, dodala Clare Walton.

 

Zdroj: Britská alzheimerovská společnost (Alzheimer’s Society)

 

(foto: pixabay.com)